Actueel

NIEUWS

Is laat maaien goed voor hommels?

Is laat maaien goed voor hommels?

2 april 2018. - Is maaien in september beter voor hommels dan maaien in juli of augustus? Britse onderzoekers vonden van wel in een onderzoek op Engelse zeedijken (maar lees ook de volgende alinea!). Bij maaien in september namen de aantallen hommels duidelijk toe ten opzichte van delen die eerder in de zomer gemaaid werden. Ook bedreigde soorten als de moshommel profiteerden hiervan. De onderzoekers schrijven dit niet alleen toe aan een langere beschikbaarheid van bloemen waarop de hommels voedsel zoeken, maar ook aan een kleiner aantal nesten dat door het maaien vernietigd wordt terwijl deze nog in bedrijf zijn. Sommige hommelsoorten, waaronder de moshommel, nestelen namelijk bovengronds in graspollen of onder moskussens. Deze nesten zijn kwetsbaar voor maaimachines. 

Het is echter oppassen met gedachteloos opschuiven van de maaidatum. Op korte termijn kan dit positief zijn voor bijvoorbeeld de hommelfauna. In veel natuurgebieden is een maaibeurt in de zomer echter cruciaal voor het behoud van de aanwezige natuurwaarden. In de Nederlandse natuur zijn de stikstofwaarden nog zo hoog dat maaien belangrijk is voor afvoer van de voedingsstoffen, anders dreigt verruigging en dichtgroei. Uiteindelijk zullen ook de hommels daarvan de dupe worden. Maaibeheer vergt dus altijd enig denkwerk vooraf. Bloemrijke vegetaties en ruigten zijn belangrijk voor hommels, maar een gefaseerd maaibeheer waarbij nog altijd voldoende meststoffen worden afgevoerd is in veel natuurgebieden te prefereren boven een maaibeheer waarbij slechts een maal in september wordt gemaaid.

Lees hier het hele artikel.

Vorig artikel 21-22 april: Nationale Bijentelling
Volgend artikel Meer kennis over bestuiving door zweefvliegen

Zoeken

Archief