Actueel

NIEUWS

Meer kleur op Overijsselse heiden

Meer kleur op Overijsselse heiden

26 maart 2020. - De natuurgebieden op zandgronden staan sterk onder druk, zoals ook blijkt uit de laatste versie van het Living Planet Report Nederland (WNF 2020). Veel van deze natuurgebieden betreffen heideterreinen en hoewel niet alle heiden hetzelfde zijn, is er wel een aantal algemene knelpunten te benoemen die op een groot aantal van deze terreinen een rol spelen: versnippering, verdroging, vermesting, verzuring en gebrek aan mineralen, om er een paar te noemen. Deze knelpunten komen onder andere tot uiting in een fors verminderd aantal bloeiende planten en daarmee ook op de typische insecten die in het terrein thuis horen, zoals diverse soorten bijen en dagvlinders.

Voor een fors aantal heideterreinen in de provincie Overijssel is onderzoek gedaan naar deze knelpunten. Hieruit bleek dat vooral de droge heideterreinen het extra slecht doen en dat de vochtige heiden soms nog een behoorlijke hoeveelheid en diversiteit aan bloeiende planten hebben. De resultaten zijn te vinden in een nieuwe rapportage van de Bosgroepen, EIS Kenniscentrum Insecten en De Vlinderstichting. In het rapport worden naast de algemene knelpunten en maatregelen ook een algemene handreiking voor heidebeheer ten behoeve van insecten gegeven. Daarnaast worden uiteraard de bijzondere bijensoorten besproken die tijdens het onderzoek zijn aangetroffen en worden per terrein concrete aanbevelingen gegeven om de bloemrijkdom te verhogen.

Download hier de rapportage.

Vorig artikel Nieuw: hommelatlas België en Noord-Frankrijk
Volgend artikel Bezige bijen in Breda

Zoeken

Archief