Actueel

NIEUWS

Nieuw: hommelatlas België en Noord-Frankrijk

Nieuw: hommelatlas België en Noord-Frankrijk

25 maart 2020. - De Belgen hebben de handen ineengeslagen met de Noord-Fransen en gezamenlijk een verspreidingsatlas gepubliceerd van de hommels in België en Noord-Frankrijk. Het is een goed verzorgd, zeer informatief en prettig leesbaar geheel geworden (in het Nederlands!). 

Van elke hommelsoort zijn verspreidingskaarten opgenomen die de bekende vondsten in drie perioden weergeven: voor 1950, 1950-1999 en vanaf 2000. Zo ontstaat een beeld van de ontwikkelingen in de hommelfauna door de jaren heen. Deze ontwikkelingen lijken helaas veel op die in Nederland: veel soorten zijn achteruitgegaan of verdwenen. Net als bij ons zijn bijvoorbeeld de gele hommel en de donkere tuinhommel al tientallen jaren niet in België en Noord-Frankrijk gevonden. 

Een dergelijk meer internationaal perspectief geeft ook de grote waarde aan van de Nederlandse populaties van bepaalde hommelsoorten. Zo wordt duidelijk hoe zuinig we op de heidehommel moeten zijn, want in België is die ook slechts beperkt tot het uiterste zuidoosten. Misschien nog wel ernstiger is het er gesteld met de moshommel: terwijl deze soort het in bepaalde delen van Nederland nog redelijk doet, wordt in België gevreesd dat hij weldra geheel verdwenen zal zijn.

Het boek bespreekt de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van hommels en geeft ook mogelijke oplossingen aan. Deze zijn niet alleen op België en Noord-Frankrijk van toepassing, maar zouden ook in Nederland van waarde kunnen zijn.

Klik hier om de Nederlandstalige versie van de atlas te downloaden (PDF van 18 MB).

De franstalige versie is hier te vinden.

Vorig artikel Bijen in Weense gemeenschappelijke stadstuinen
Volgend artikel Meer kleur op Overijsselse heiden

Zoeken

Archief