Actueel

NIEUWS

Moerasmaskerbij en kauwende metselbij in Overijssel

Moerasmaskerbij en kauwende metselbij in Overijssel

20 januari 2023. - Twee bedreigde bijensoorten stonden centraal in een onderzoek dat EIS Kenniscentrum Insecten heeft uitgevoerd in opdracht van de Provincie Overijssel. Dit waren de moerasmaskerbij Hylaeus pfankuchi en de kauwende metselbij Osmia leaiana

De moerasmaskerbij is een mysterieuze soort die in het verleden op slechts drie locaties in Nederland is aangetroffen. Het is een van de weinige bijensoorten die gebonden is aan moerasgebieden. De laatste waarnemingen dateren uit de jaren 1990 in het Overijsselse natuurgebied De Weerribben. In dit gebied is gezocht naar de soort om te zien of hij daar nog voorkomt en in kaart te brengen wat de habitateisen zijn. En met succes: de moerasmakserbij is teruggevonden in de Weerribben! Er zijn aanwijzingen dat deze soort vooral voorkomt op veenmosrietland, vermoedelijk braamstruweel nodig heeft om op te foerageren in het begin van de vliegtijd en mogelijk ook om in te nestelen. 

De kauwende metselbij is van slechts enkele locaties bekend in de provincie Overijssel, maar is zich aan het uitbreiden in zuidelijk Nederland. De soort komt vooral voor in bosranden en in potentie zijn veel plekken geschikt. Voor deze soort is een literatuurstudie uitgevoerd om aanbevelingen te kunnen doen voor het beheer van bosranden teneinde het leefgebied te verbeteren en uit te breiden.Uit het literatuuronderzoek werd duidelijk dat de kauwende metselbij staand dood hout nodig heeft om in te nestelen en afhankelijk is van distels, knoopkruid of gele composieten om te foerageren. 

Over dit onderzoek is nu een rapportage verschenen. Hierin worden voor beide bijensoorten beheeraanbevelingen gegeven. 

Lees de rapportage hier.

Vorig artikel Op naar een zandhommelzuidas!
Volgend artikel Wat moet er in een bloemenmix?

Zoeken

Archief