Actueel

NIEUWS

Wat moet er in een bloemenmix?

Wat moet er in een bloemenmix?

10 februari 2023. - Zaadmengsels voor bloemrijke bermen en akkerranden, je kunt ze her en der aanschaffen. Sommige zijn uit den boze omdat ze met behulp van bestrijdingsmiddelen tegen insecten geteeld zijn. Dat je die niet moet hebben, is duidelijk. Maar welke gifvrije zaadmengsels moet je dan wel gebruiken? Welke plantensoorten leveren het meeste op voor bijen en andere bloembezoekende insecten? Met deze vraag onderzochten Britse onderzoekers de populariteit van enkele verschillende zaadmengsels onder wilde bijen. 

De Britten onderzochten vier zaadmengsels. Twee er van zijn standaardmengsels die veel gebruikt worden in Britse projecten voor agrarisch natuurbeheer. De twee andere werden door de onderzoekers zelf ontwikkeld op basis van eigen onderzoek en gepubliceerde onderzoeksliteratuur. Voor elk van deze mengsels stelden zij vast hoeveel bijen de bloemen bezochten en tot hoeveel verschillende soorten deze behoorden. 

Eén van de eigen zaadmengsels van de onderzoekers leverde het meeste op, zowel voor hommels als voor solitaire bijen en zowel in aantallen exemplaren als in aantallen soorten. Slechts 11 plantensoorten waren nodig om alle tijdens het onderzoek aangetroffen wilde bijensoorten van voedsel te voorzien. De top 3 in dit onderzoek bestond uit paardenbloem, speerdistel en peen. Net als in eerdere onderzoeken bleken dus algemene, inheemse plantensoorten het meest in trek bij de bijen. 

Lees alle bijzonderheden hier in het artikel (open acccess).

Meer lezen over bloemen, bollen en zaadmengsels:

Zin en onzin van bloembollen en bloemenmengsels

Meer duidelijkheid over zaadmengsels

Profiteren wilde bijen van ingezaaide akkers?

Vorig artikel Moerasmaskerbij en kauwende metselbij in Overijssel
Volgend artikel Bijen van IJsselmonde geïnventariseerd

Zoeken

Archief