Actueel

NIEUWS

Profiteren wilde bijen van ingezaaide akkers?

Profiteren wilde bijen van ingezaaide akkers?

13 juli 2016. - De sterk verminderde bloemenrijkdom in landbouwgebieden wordt alom gezien als één van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van wilde bijen. Als reactie hierop worden in Europa projecten opgezet om 'agrobiodiversteit' te stimuleren, bijvoorbeeld door het inzaaien van akkerranden met bloemrijke kruidenmengsels. In Engeland is gebleken dat zulke acties waarbij veel klaverachtigen werden ingezaaid succesvol waren voor hommels: zowel algemene als bedreigde hommelsoorten profiteerden er van. Over de effecten van dergelijke projecten op de overige wilde bijenfauna was echter weinig bekend. 

In een nieuwe studie onderzochten Engelse onderzoekers de bijdrage van ingezaaide planten aan het pollendieet van wilde bijen. Het onderzoek werd uitgevoerd op circa 20 Engelse boerderijen met en zonder ingezaaide bloemen. Hieruit kwamen de volgende resultaten naar voren:

  • hoe meer ingezaaide bloemen er aanwezig waren, hoe meer verschillende bijensoorten er gebruik van maakten;
  • circa 25% van het stuifmeel dat de bijen verzamelden was afkomstig van de ingezaaide bloemen, het overige deel kwam van andere planten die van nature in de omgeving groeiden;
  • 25 van de 72 waargenomen bijensoorten bleken stuifmeel te verzamelen op de ingezaaide bloemen, de overige bijensoorten verzamelden hun stuifmeel op de van nature aanwezige planten

De onderzoekers concluderen dat de meeste bijensoorten op het Engelse platteland het grootste deel van hun stuifmeel verzamelen op planten die hier van nature al voorkomen, en slechts voor een beperkt deel op de ingezaaide bloemen. Voor een sterker positief effect van het inzaaien met bloemenmengsels zal volgens hen een grotere diversiteit aan kruiden moeten worden ingezaaid en zal er nagedacht moeten worden over andere maatregelen (zoals wijzigingen in het beheer) om bloemenrijkdom in landbouwgebied te stimuleren. 

Klik hier voor het artikel. 

Vorig artikel Virussen bij honingbijen en wilde bijen
Volgend artikel Bloeminbraak en nectarroof: nieuwe inzichten

Zoeken

Archief