Actueel

NIEUWS

Nulmeting bijen in het Bergherbos

Nulmeting bijen in het Bergherbos

13 maart 2019. - Het Bergherbos in een fraai stuk afgelegen natuur op de stuwwal van Montferland (Achterhoek). Het bos wordt omgeven door graslanden en akkers die natuurvriendelijk beheerd worden. Natuurmonumenten heeft in 2018 een onderzoek laten uitvoeren naar de bijenfauna van die omringende open terreinen, evenals van enkele heideterreinen in het gebied. Hierbij zijn enkele bijzonderheden gevonden die de waarde van het Bergherbos onderstrepen. De meest bijzondere vondst was die van de kleine bandgroefbij Lasioglossum quadrinotatum, een zeldzame soort die op de Rode Lijst staat in de categorie Bedreigd. Het Bergherbos is ook opvallend rijk aan koekoekshommels (parasitaire hommels die hun eieren leggen in de nesten van andere hommelsoorten): hier werden maar liefst vijf verschillende soorten van gevonden, waarvan de rode koekoekshommel Bombus rupestris (Rode Lijst: Bedreigd) de meest bijzondere is.

Download hier een rapportage over het bijenonderzoek in het Bergherbos.

Vorig artikel Gemengde resultaten in onderzoek naar waarde ingezaaide wegbermen voor bestuivers
Volgend artikel Specialistische zomerbijen wederom de pineut

Zoeken

Archief