Actueel

NIEUWS

Gemengde resultaten in onderzoek naar waarde ingezaaide wegbermen voor bestuivers

Gemengde resultaten in onderzoek naar waarde ingezaaide wegbermen voor bestuivers

4 maart 2019. - In het Zuid-Hollandse polderland tussen Delft en Schipluiden is enkele jaren gelden een nieuw gedeelte van Rijksweg A4 aangelegd. Langs een deel van deze nieuwe snelweg zijn de bermen ingezaaid met bloemrijke zaadmengsels (deels onder de naam 'Honey Highway'). De bermen van een ander, aansluitend gedeelte zijn niet ingezaaid en hier ontwikkelde zich een spontane vegetatie. Deze bermen vormen samen een interessante situatie voor een onderzoek naar de waarde van ingezaaide wegbermen voor bestuivende insecten. In 2017 nam Rijkswaterstaat het initiatief voor dit onderzoek, dat is uitgevoerd door EIS Kenniscentrum Insecten in samenwerking met De Vlinderstichting. Over de resultaten van 2017 en 2018 is nu een tussenrapportage beschikbaar. Het onderzoek wordt in 2019 vervolgd. 

De resultaten uit 2017 en 2018 verschillen tussen de onderzochte insectengroepen: wilde bijen, zweefvliegen en dagvlinders. De ingezaaide bermen scoorden voor bijen minder goed dan de niet ingezaaide bermen: de aantallen exemplaren en aantallen soorten waren lager in de ingezaaide bermen. Voor dagvlinders en zweefvliegen kwamen juist de ingezaaide bermen beter uit de bus, hoewel dit bij zweefvliegen vooral lag aan hogere aantallen van twee zeer algemene soorten. 

Bij een vergelijking tussen 2017 en 2018 valt op dat de soortenrijkdom en aantallen van bijen en zweefvliegen in de ingezaaide bermen zijn gedaald. maar in de niet ingezaaide bermen niet. Bij dagvlinders is dit juist andersom. 

De resultaten zijn dus niet eenduidig voor de onderzochte insectengroepen en een conclusie over de waarde van de ingezaaide bermen ten opzichte van de niet ingezaaide bermen is nog niet te trekken. Mogelijk levert het vervolgonderzoek in 2019 meer inzicht op. 

De rapportage is hier te downloaden. 

Vorig artikel Nulsituatie Nationale Bijenstrategie vastgelegd
Volgend artikel Nulmeting bijen in het Bergherbos

Zoeken

Archief