Actueel

NIEUWS

Nulsituatie Nationale Bijenstrategie vastgelegd

Nulsituatie Nationale Bijenstrategie vastgelegd

22 februari 2019. - Begin 2018 heeft het Ministerie van LNV samen met 47 andere partners de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Hoofddoel van dit initiatief is dat de bestuivers en bestuiving in Nederland in 2030 'duurzaam bevorderd en behouden' zijn. Dit wordt in 2030 vastgesteld door te kijken naar het aandeel bijensoorten met een positieve trend, en dit te vergelijken met dit aandeel in 2018. Om dit te kunnen doen is het nodig dat de trends in 2018 bekend zijn. Deze zijn nu vastgelegd in de Nulmeting Nationale Bijenstrategie, een document opgesteld door EIS Kenniscentrum Insecten en Wageningen Environmental Research. 

Download hier de Nulmeting Nationale Bijenstrategie. 

Vorig artikel Bijen in het Financieele Dagblad
Volgend artikel Gemengde resultaten in onderzoek naar waarde ingezaaide wegbermen voor bestuivers

Zoeken

Archief