Actueel

NIEUWS

Wisselend effect van bloemstroken en heggen op bestuiving en plaagbestrijding

Wisselend effect van bloemstroken en heggen op bestuiving en plaagbestrijding

14 oktober 2020. - Steeds vaker worden bloemstroken en heggen aangelegd langs akkers en andere landbouwgronden. Deze beplantingen zouden 'ecosysteemdiensten' kunnen leveren aan de landbouwgewassen. Eerdere studies wezen op positieve effecten op natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving door wilde insecten. Maar hoe effectief zijn die bloemstroken en heggen precies en waar hangt deze effectiviteit van af? Deze vragen waren onderwerp van een internationale studie waarvan de resultaten nu gepubliceerd zijn in Ecology Letters.

De onderzoekers analyseerden de resultaten van 35 studies uit Europa, Noord-Amerika en Nieuw Zeeland. Zij vonden dat bloemstroken langs akkerranden gemiddeld een positief effect van 16% hadden op plaagbestrijding in de akkers. Dit effect bleek niet voor heggen. Wat bestuiving betreft waren de gevonden effecten sterk wisselend. Dit hing onder andere samen met de afstand van de bloemstroken en heggen tot de landbouwgronden: hoe groter de afstand, hoe kleiner het effect. Verder bleken bloemstroken met vaste planten en stroken met een meer gevarieerde vegetatie de bestuiving beter te stimuleren dan stroken met eenjarige en minder gevarieerde vegetatie. 

Deze studie geeft aan dat aanleg van bloemstroken en heggen weliswaar positieve effecten kan hebben op natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving van gewassen, maar dat het optreden van deze effecten sterk afhangt van de samenstelling van deze beplantingen en hun positie ten opzichte van de gewassen. Deze resultaten geven goede aanknopingspunten om de 'ecologische intensivering' van de landbouw verder te verbeteren. 

Lees het artikel hier.

 

Vorig artikel Langhoornbijen op Londens vliegveld
Volgend artikel Hommels trekken over honderden kilometers

Zoeken

Archief