Filter

    Bijeninitatieven filter
    De bijeninitiatieven database is een initiatief van Nederland Zoemt en ontwikkeld door het Naturalis Biodiversity Center
    Hierin staan de bijeninitiatieven zoals verzameld door Nederland Zoemt, Landschappen NLBestuivers.nl en de Nationale Bijenstrategie
    Je kunt de bijeninitatieven filteren op basis van de variabelen hieronder. Wil je meer variabelen om op te filteren?
    In de toelichting lees je welke mogelijkheden er zijn en hoe je deze toevoegt aan het filter.

Sleep een kolom header hierheen om te groeperen
  OrganisatieInitiatiefProvincieGemeenteTypeTerreinKoepel
  
Data pager
Data pager
Eerste paginaVorige pagina
Volgende paginaLaatste pagina
Pagina grootte:
PageSizeComboBox
select
 Pagina 23 van 23, items 1101 tot 1142 van 1142.
 2994FLORONKwaliteitsimpuls Brabantse bermenNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteBermen spelen een grote rol in het behoud van de biodiversiteit in Nederland. Ze zorgen voor een groene dooradering in het landschap en verbinden zo geïsoleerde natuurgebieden. Bloemrijke bermen zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor veel insecten, zoals vlinders, hommels en bijen. Maar het zijn zelf ook belangrijke leefgebieden geworden voor planten- en diersoorten omdat veel kruidenrijke graslanden verloren zijn gegaan. Met ecologisch bermbeheer wil FLORON de kwaliteit van Brabantse bermen verhogen zodat ze een hogere diversiteit aan planten- en diersoorten kunnen waarborgen. Ook wordt er in dit project nadrukkelijk gelet op het verbeteren van de habitatkwaliteit voor soorten die nu onder druk staan. Dit zijn bijvoorbeeld de Echte guldenroede, Knolsteenbreek, Bruin blauwtje, Zandhommel, Roodrandzandbij, Paardenbloembij, Grote roetbij, Weidebij en Geelstaartklaverzandbij.Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendhttps://www.floron.nl/bermen    Nationale Bijenstrategie Tussen de 2 en 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen2994 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- FLORON -- -- Kwaliteitsimpuls Brabantse bermen -- https://www.floron.nl/bermen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Tussen de 2 en 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 2995FLORONMijn berm bloeit!LandelijkNiet in één specifieke gemeenteVoor planten en vlinders vormen bermen een belangrijk leefgebied. Veel mensen zijn zich daarvan bewust en zo krijgt FLORON de laatste jaren veel verontrustende signalen over de snelle achteruitgang van karakteristieke planten van schrale bermen. Met het project ‘Mijn berm bloeit!’ willen FLORON en De Vlinderstichting bereiken dat beheerders en burgers weten hoe het met bermen is gesteld, en wat ze daar eventueel aan kunnen verbeteren. Uiteraard zijn bloeiende bermen ook een belangrijk leefgebied voor andere bestuivende insecten, zoals bijen en zweefvliegen.Aanleg en/of Beheer; Educatie; MonitoringOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendhttps://www.floron.nl/bermen    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen2995 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- FLORON -- -- Mijn berm bloeit! -- https://www.floron.nl/bermen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 2996Gemeente TilburgInsectenreservaat DrijflanenNoord-BrabantTilburgHet inrichten en beheren van het gebied Drijflanen als insectenreservaat. Dit is een gebied van ongeveer 30 hectare en is de optimale habitat voor kwetsbare insectensoorten zoals wilde bijen. Drijflanen is een natuur- en wandelgebied ingesloten tussen de woonwijken Wandelbos en Reeshof met een hoge potentie voor (bestuivende) insecten.Aanleg en/of BeheerRecreatie- en natuurgebiedenJaLopendgeen   https://www.tilburg.nl/Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen2996 -- Tilburg -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Tilburg -- https://www.tilburg.nl/ -- Insectenreservaat Drijflanen -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer -- -- Recreatie- en natuurgebieden -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 2997Agrarische Natuurvereniging tussen Baronie en MarkiezaatBijen in het Brabants landschapNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteDe ANV is het aanspreekpunt op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het coördineren en stimuleren van uitvoeringsactiviteiten en projecten in de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert. Zij zet zich ook in voor kennisvergroting door bijvoorbeeld excursies, cursussen en het meten van natuurresultaten die ten goede komen aan de deelnemers en de streekbewoners.EducatieAgrarische grondenJaLopendhttps://anv-baronie-markiezaat.nl/index.php/activiteiten    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen2997 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Agrarische Natuurvereniging tussen Baronie en Markiezaat -- -- Bijen in het Brabants landschap -- https://anv-baronie-markiezaat.nl/index.php/activiteiten -- -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie -- -- Agrarische gronden -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 2998Bijenlandschap West BrabantBijenlandschap West BrabantNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteEen aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in West-Brabant creëren. Dit netwerk biedt duurzaam jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, in openbare ruimten maar ook op particuliere terreinen, bedrijfsterreinen, natuurgebieden en in de agrarische omgeving.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/nieuwe-bijenlandschap-coalitie-in-west-brabant/    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen2998 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Bijenlandschap West Brabant -- -- Bijenlandschap West Brabant -- https://www.bijenlandschap.nl/Nieuws/nieuwe-bijenlandschap-coalitie-in-west-brabant/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 2999Evides Waterbedrijf Bevorderen bijvriendelijke inrichting bedrijfsterreinenZuid-HollandNiet in één specifieke gemeenteHet versterken van de biodiversiteit, bewustwording bij medewerkers en bij recreanten bij waterwingebieden. Maatregelen om dit te bereiken: Plaatsen van bijenhotels op bedrijfsterreinen, mogelijkheden om bijenakkers aan te leggen, aangepast maaibeheer op alle bedrijfsterreinen, Informatie over bijvriendelijk beheer en bijvriendelijke beheermaatregelen op basis van een monitoring van de natuurlijke vegetatie op bedrijfsterreinen.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselBedrijven (terrreinen); Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://www.evides.nl/over-evides/nieuws/2020/same    Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare Voor bestuivers in het algemeen2999 -- Niet in één specifieke gemeente -- Zuid-Holland -- Ja -- Lopend -- Evides Waterbedrijf -- -- Bevorderen bijvriendelijke inrichting bedrijfsterreinen -- https://www.evides.nl/over-evides/nieuws/2020/same -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Bedrijven (terrreinen); Recreatie- en natuurgebieden -- Minder dan een halve hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3000Gemeente HalderbergeMaak de bij blijNoord-BrabantHalderbergeEr zal één van de braakliggende terreinen worden ingezaait met een bloemenmengsel. Dit is een kans om het belang, de noodzaak en beleving van ingezaaide bloemrijke zones binnen de bebouwde kom onder de aandacht te brengen. Tiny Forest in Halderberge 15wordt gezamenlijk met IVN en een school gerealiseerd. Uitbreiding ecologisch wegbermbeheer. Op basis van een op te stellen kansenkaart uiterlijk in 2021 uitbreiding van het maatregelen pakket agrarisch/particulier landschapsbeheer. Daarbij denken we aan het stimuleren van het realiseren en daarna beheren van bloemrijke akkerrandzones.Aanleg en/of Beheer; Educatie; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendgeen    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen3000 -- Halderberge -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Halderberge -- -- Maak de bij blij -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 3001Gemeente Moerdijk Ecologisch bermbeheer (bijenlinten) en opfleuren stads- en dorpsentreesNoord-BrabantMoerdijkDoor het aanleggen van bijenlinten willen we het leefgebied van de bij vergroten. Dit kun je niet alleen doen met het inzaaien van bijvriendelijke mengsels of de aanplant van bijvriendelijke beplanting. Dit gaat verder. Een goede monitoring en communicatie is er belangrijk. We maken onderscheid in de flora en fauna van bijvoorbeeld onze bermen en beplantingen. Vooraf stellen we een aantal schouwvakken vast. Hierbij houden we rekening met vegetatie, aanwezige insecten(tellingen) en verschillende soorten van beheer.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendhttps://www.moerdijk.nl/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2019/Nieuws-november-2019/Moerdijk-bekroond-tot-bijvriendelijkste-gemeente-2019.ht    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen3001 -- Moerdijk -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Moerdijk -- -- Ecologisch bermbeheer (bijenlinten) en opfleuren stads- en dorpsentrees -- https://www.moerdijk.nl/Nieuws-Algemeen/Nieuws-2019/Nieuws-november-2019/Moerdijk-bekroond-tot-bijvriendelijkste-gemeente-2019.ht -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 3002Gemeente Roosendaal Ecologisch beheer voor meer bijen, insecten en vlindersNoord-BrabantRoosendaalHet creëren van een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in Roosendaal. Dit netwerk biedt het hele jaar genoeg voedsel en nestelgelegenheid binnen en buiten de bebouwde kom.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendgeen    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen3002 -- Roosendaal -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Roosendaal -- -- Ecologisch beheer voor meer bijen, insecten en vlinders -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 3003Bijenhoudersvereniging Imkers NederlandBloemenzaad actieLandelijkNiet in één specifieke gemeente Het beschikbaar stellen van bloemenzaad door Imkers Nederland om de biodiversiteit en het voedselaanbod voor bijen in Nederland te verbeteren. Imkers Nederland geeft jaarlijks gratis aan alle 38 aangesloten verenigingen 5 kilogram bijenmengsel. Het zaad geven wij om stukken braakliggende grond in openbare ruimten of een terrein bij de eigen bijenstal in te zaaien.VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendhttps://www.imkersnederland.nl/Ad van der Wieladvdwiel@gmail.com#mailto:advdwiel@gmail.com#06-20418102#https://www.imkersnederland.nl/#Nationale Bijenstrategie Meer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen; Voor wilde bijen3003 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Bijenhoudersvereniging Imkers Nederland -- #https://www.imkersnederland.nl/# -- Bloemenzaad actie -- https://www.imkersnederland.nl/ -- Ad van der Wiel -- Nationale Bijenstrategie -- Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen; Voor wilde bijen
 3004Gemeente Rucphen Rucphen erBijNoord-BrabantRucphenHet bewust maken van de inwoners en ondernemers van de gemeente Rucphen van het belang van de (wilde) bijen voor de bestuiving. Ook ontwikkelt de gemeente een fijnmazig netwerk voor voedsel- en nestgelegenheid voor de (wilde) bijen. Het uitgangspunt is dat dit netwerk bijdraagt aan de beleving van de gemeente Rucphen als groene gemeente en dat de biodiversiteit toeneemt.Educatie; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendgeen    Nationale Bijenstrategie   Voor wilde bijen3004 -- Rucphen -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Rucphen -- -- Rucphen erBij -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- -- Voor wilde bijen
 3005Gemeente Woensdrecht Ecologisch beheer voor meer bijen, insecten en vlindersNoord-BrabantWoensdrechtHet creëren van een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in de gemeente Woensdrecht. Deze leefgebieden binnen en buiten de bebouwde kom bieden jaarrond voldoende voedsel en nestelgelegenheid. Waar mogelijk zullen we bij nieuwe inrichtings- en onderhoudsplannen rekening houden met het belang van het houden en creëren van leefgebieden voor bijen en andere bestuivers.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendgeen    Nationale Bijenstrategie Tussen de 1 en 2 hectare Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen3005 -- Woensdrecht -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Gemeente Woensdrecht -- -- Ecologisch beheer voor meer bijen, insecten en vlinders -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Tussen de 1 en 2 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen
 3006LSNed Leidingenstraat NederlandEen bijvriendelijke buisleidingenstraatNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteHet gebruiken van bermen en overhoeken van de buisleidingenstraat om het leefgebied voor bijen en andere bestuivers te vergroten. De bermen gaan we vanaf 2019 gefaseerd en op bijvriendelijke wijze maaien. Waar mogelijk beheren we overhoeken extensief en richten we deze in met beplanting die past bij het leefklimaat van de bij. Op een paar zichtlocaties gaan we bermen en groenstroken inzaaien met een bloemrijk mengsel.Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Particuliere grondtuinenJaLopendhttps://lsned.nl/de-leidingenstraat-als-bijenlandschap/    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen3006 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- LSNed Leidingenstraat Nederland -- -- Een bijvriendelijke buisleidingenstraat -- https://lsned.nl/de-leidingenstraat-als-bijenlandschap/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Particuliere grondtuinen -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 3007Natuurpodium Brabantse WalBijeneducatieNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteKinderen van 4 tot en met 14 jaar de bijen leren kennen. Door lessen, workshops, projecten en tentoonstellingen kunnen kinderen bij ons leren, ontdekken en beleven. Doordat kinderen de bijen leren kennen willen we bereiken dat ze de bijen meer gaan waarderen en er beter voor gaan zorgen. In ons educatief programma leggen we verbinding tussen natuur, mens en bedrijf (people, planet, profit).  JaLopendhttps://www.natuurpodium.nl/    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen3007 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Natuurpodium Brabantse Wal -- -- Bijeneducatie -- https://www.natuurpodium.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- -- -- -- -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen
 3008Stichting Het Noordbrabants LandschapWilde bijen in het Brabantse landschapNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteBehoud en versterking van het leefgebied van wilde bijen en andere insecten in onze eigen natuurgebieden (totaal 16.500 hectare in beheer) door een goede inrichting en goed beheer. Kennis van wilde bijen en andere insecten is daarbij een randvoorwaarde voor onze beheerders. Bijenlandschap West-Brabant kan input leveren voor het beheer van onze eigen natuurgebieden in West-Brabant. Via ons Coördinatiepunt Landschapsbeheer willen we andere partijen (gemeenten, waterschappen, boeren, burgers, buitenlui, natuurverenigingen) stimuleren om concrete acties te ondernemen voor een bijenvriendelijke inrichting en een bijenvriendelijk beheer. Ook willen we via dit punt een adviserende rol hebben naar allerlei partners die een bijdrage kunnen leveren.Aanleg en/of Beheer; EducatieRecreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://www.brabantslandschap.nl/    Nationale Bijenstrategie   Voor bestuivers in het algemeen3008 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Stichting Het Noordbrabants Landschap -- -- Wilde bijen in het Brabantse landschap -- https://www.brabantslandschap.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie -- -- Recreatie- en natuurgebieden -- -- Voor bestuivers in het algemeen
 3009Suiker UnieOpstarten Groene Cirkels Leefomgeving & deelname aan Bijenlandschap West BrabantLandelijkNiet in één specifieke gemeenteSuiker Unie wil suikerbietentelers adviseren en stimuleren om bij te dragen aan het verbeteren van de biodiversiteit, zoals het bijenlandschap. Dit doen we door: • in samenwerking met bijvoorbeeld Naturalis biodiversity center, kennis op te bouwen over bijvriendelijke maatregelen; • kennis onder de aandacht te brengen bij telers, zoals het delen van praktijkervaringen en hen stimuleren om bijvoorbeeld akkerranden met bloemen in te zaaien; • Naturalis medewerking te verlenen om onderzoek uit te voeren op het gebied van biodiversiteit/ bijenlandschap in de akkerbouw.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen)JaLopendhttps://www.suikerunie.nl/duurzaamheid/groenecirkels en https://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Groene-Cirkel-Circulaire-Suikerbietenketen.htm    Nationale Bijenstrategie Tussen de 2 en 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen3009 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Suiker Unie -- -- Opstarten Groene Cirkels Leefomgeving & deelname aan Bijenlandschap West Brabant -- https://www.suikerunie.nl/duurzaamheid/groenecirkels en https://www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Groene-Cirkel-Circulaire-Suikerbietenketen.htm -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen) -- Tussen de 2 en 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3014Stichting Stadslandbouw HoornHoorn zet in op een natuurinclusieve gemeenteNoord-HollandHoornHoorn zet in op een natuurinclusieve gemeente waarbij met name de focus ligt op de publieke ruimte. Concrete doelen zijn: Terugdringen van verstening van tuinen en bevorderen van bijvriendelijke tuin- en terrasinrichting. Stimuleren van actieve inzet van burgers en maatschappelijke initiatieven. Betrekken van burgers en scholieren bij het belang van bijen voor de bestuiving en de rol van bijen bijvoorbeeld door op meerdere plekken bijen/insectenhotels te realiseren. Het gaat hierbij vooral om plekken die bijdragen aan het educatieve aspect (rondom het bijeneducatiecentrum en de stadsspeeltuin.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenJaLopendgeen    Nationale Bijenstrategie Tussen de 1 en 2 hectare Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen3014 -- Hoorn -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Stichting Stadslandbouw Hoorn -- -- Hoorn zet in op een natuurinclusieve gemeente -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Tussen de 1 en 2 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen
 3015Stichting Food4beesKennisnetwerk BijenLandelijkNiet in één specifieke gemeenteKennisnetwerk Bijen is een verzameling van personen, instanties, bedrijven, overheden en instellingen die kennis over (wilde) bijen hebben, willen delen en zoeken. Het richt zich met name op het beschikbaar stellen van kennis die bijdraagt aan de verbetering van de voedsel voorziening voor wilde bijen, honingbijen en andere bestuivers. Informatie wordt verzameld en verworven, en vervolgens aangeboden op een wijze die aansluit bij verschillende doelgroepen: EducatieAgrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendwww.kennisnetwerkbijen.nl / www.food4bees.com    Nationale Bijenstrategie Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen3015 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Stichting Food4bees -- -- Kennisnetwerk Bijen -- www.kennisnetwerkbijen.nl / www.food4bees.com -- -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie -- -- Agrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen
 3016Rabobank Nederland Sponsoring gezonde bijenvolkenLandelijkNiet in één specifieke gemeenteOproep aan lokale banken: Sponsor een Varroa resistent bijenvolk van Arista Bee Research Om samen een groter effect te hebben en te investeren in gezonde bijen, is het belangrijk om sponsoring te laten optellen en hetzelfde initiatief te steunen. Samen met alle lokale Rabobanken kunnen we zorgen voor een grote verspreiding van gezonde bijen in Nederland. De bijen worden in het werkgebied van de bank uitgezet en zorgen voor verbetering van de lokale leefomgeving. Aanleg en/of Beheer; EducatieBedrijven (terrreinen)JaLopendwww.rabobank.nl     Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen3016 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Rabobank Nederland -- -- Sponsoring gezonde bijenvolken -- www.rabobank.nl -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie -- -- Bedrijven (terrreinen) -- Minder dan een halve hectare -- Voor bestuivers in het algemeen; Voor honingbijen
 3017Brabant WaterBij-en-weiNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteHet aanbod van voedsel en waardplanten voor (bestuivende) insecten vergroten in de natuurgebieden en de landbouwgronden van Brabant Water. Dit programma omvat twee projecten: • Sinusbeheer • Duurzame gronduitgifteAanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen)JaLopendhttps://www.brabantwater.nl/drinkwater/natuurlijk-drinkwater/waterwingebieden-en-natuur    Nationale Bijenstrategie Meer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen3017 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Brabant Water -- -- Bij-en-wei -- https://www.brabantwater.nl/drinkwater/natuurlijk-drinkwater/waterwingebieden-en-natuur -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen) -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3018Boomkwekerij Van den Berk350 hectare jaarrond aantrekkelijk maken voor bijenNoord-BrabantMeierijstadHet hele jaar zorgen voor voldoende dracht voor bijen op en rondom de 350 hectare van de boomkwekerij. De kwekerij heeft vanaf februari al bloeiende drachtbomen. De top van de bloei valt in april-juni en daarna loopt het aanbod bloeiende drachtbomen terug. We willen dit opvangen door: 1. Het gebruiken van bijenmagneet Phacelia als groenbemester. Deze bloeit van mei tot half augustus, maar door deze een keer extra te maaien geeft deze een tweede bloei in september. 2. Het zaaien van wilde bloemmengsels die laat in het seizoen nog dracht geven 3. Laat inzaaien van kleinbloemige zonnebloemen. Bloeitijd aufgustus tot ver in oktober Met deze toevoeging kunnen de percelen van de kwekerij, die verspreid liggen over een gebied met een doorsneden van 8 km, het hele jaar door een goed foerageerterrein voor bijen zijn. Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische grondenJaLopendhttps://www.vdberk.nl/    Nationale BijenstrategieAgrariërsMeer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen3018 -- Meierijstad -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Boomkwekerij Van den Berk -- -- 350 hectare jaarrond aantrekkelijk maken voor bijen -- https://www.vdberk.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- Agrariërs -- Agrarische gronden -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3019Witteveen Groenprojecten en adviesVergroting biodiversiteit in beheer- en beleidsplannenLandelijkNiet in één specifieke gemeenteWitteveen Groenprojecten en advies maakt plannen met visie. Op beleidsniveau adviseren we gemeenten en bedrijven door visie om te zetten in beleid. Voor het groenbeheer combineren we onze kennis van beleid en uitvoering. Wij nemen de vergroting van biodiversiteit in acht in alle projecten en plannen die het bureau ontwikkeld en uitvoert. Er worden beheerplannen opgesteld, visies omschreven en adviezen gegeven voor groenprojecten. Dit alles met het doel om de biodiversiteit te vergroten ten gunste van bestuivers en inheemse vegetatie. Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://witteveenadvies.nl/    Nationale Bijenstrategie Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) Voor bestuivers in het algemeen3019 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Witteveen Groenprojecten en advies -- -- Vergroting biodiversiteit in beheer- en beleidsplannen -- https://witteveenadvies.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen
 3021Gemeente Hilversum Van Gazon naar Bloemrijk Grasland Kerkelanden Noord-HollandHilversumVoor de wijk Kerkelanden, met 12 hectare gazon, hebben we de ambitie om minimaal 20% van de gazons om te vormen naar bloemrijk grasland met als doel de biodiversiteit te verhogen en het leefgebied voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers te vergroten. Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend     Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare Voor bestuivers in het algemeen3021 -- Hilversum -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Gemeente Hilversum -- -- Van Gazon naar Bloemrijk Grasland Kerkelanden -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3022Gemeente Hilversum Van Intensief naar Extensief beheer Anna`s Berg (1 Ha)Noord-HollandHilversumParkstrook en berg zijn in 2016/2017 aangelegd als matig intensief te beheren gebied (parkstrook 6x per jaar maaien; berg 2x per jaar). Dit jaar is een stap terug gedaan in de maaifrequentie. De parkstrook en de berg worden één keer per jaar gemaaid. Een deel van het gebied wordt na de winter gemaaid om nestgelegenheid te behouden. Specifiek doel van dit initiatief is te ontdekken welke soortenrijkdom ontstaat als gevolg van een eenvoudige verandering in beheer. Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend     Nationale Bijenstrategie Tussen de 1/2 en 1 hectare Voor bestuivers in het algemeen3022 -- Hilversum -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Gemeente Hilversum -- -- Van Intensief naar Extensief beheer Anna`s Berg (1 Ha) -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Tussen de 1/2 en 1 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3023Gemeente Hilversum Van Ruigte naar Bloemrijk Schraal Grasland Kamrad (20 are)Noord-HollandHilversumDoordat de afgelopen jaren het beheer is teruggeschroefd bij Het Kamrad (woningbouwcomplex aan de oostelijke rand van Hilversum) van intensief naar extensief zijn de gazons tussen de bebouwing getransformeerd naar een ruigte met een beperkt aantal soorten. Door middel van monitoring en doorzaaien met gewenste soorten hebben wij tot doel een mooie en biodiverse overgang tussen de Zuiderheide en de stadsrand van Hilversum te bewerkstelligen met als specifiek doel het bevorderen van bestuivers. Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend     Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare Voor bestuivers in het algemeen3023 -- Hilversum -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Gemeente Hilversum -- -- Van Ruigte naar Bloemrijk Schraal Grasland Kamrad (20 are) -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3037particulier initiatief BIJbliotheek met BIJkletsbankje GroningenGroningen EducatieOpenbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenJaLopendhttps://www.oogtv.nl/2021/01/guerrilla-actie-laat-bijbliotheek-verschijnen-aan-koeriersterweg-hopelijk-volgen-meer-wijken/Agnes Bakker agnesh.bakker@gmail.com  Bestuivers.nl Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie)  3037 -- Groningen -- Groningen -- Ja -- Lopend -- particulier initiatief -- -- BIJbliotheek met BIJkletsbankje -- https://www.oogtv.nl/2021/01/guerrilla-actie-laat-bijbliotheek-verschijnen-aan-koeriersterweg-hopelijk-volgen-meer-wijken/ -- Agnes Bakker -- Bestuivers.nl -- Educatie -- -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) --
 3038Stichting Fort Sabina.nl - werkgoep Natuur & Educatie Fort Sabina zoemt ook Noord-BrabantMoerdijk Educatie; Nestgelegenheid; VoedselRecreatie- en natuurgebiedenPlanGeplandwww.fortsabina.nlBram Heijblom stichting@fortsabina.nl  Bestuivers.nl Meer dan 5 hectare  3038 -- Moerdijk -- Noord-Brabant -- Plan -- Gepland -- Stichting Fort Sabina.nl - werkgoep Natuur & Educatie -- -- Fort Sabina zoemt ook -- www.fortsabina.nl -- Bram Heijblom -- Bestuivers.nl -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Recreatie- en natuurgebieden -- Meer dan 5 hectare --
 3039 Berm PeperstraatFlevolandAlmereHet is een combinatie van een eigen tuin met de gemeentelijke berm aan de overkant van de straat, die we in eigen beheer hebben gekregen. Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenJaLopend Jetze Kamerlingkamerling4@upcmail.nl  Bestuivers.nl Minder dan een halve hectare  3039 -- Almere -- Flevoland -- Ja -- Lopend -- -- -- Berm Peperstraat -- -- Jetze Kamerling -- Bestuivers.nl -- -- -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Minder dan een halve hectare --
 3040BijenstichtingBijen Educatiecentrum: Educatie & AdviesLandelijkNiet in één specifieke gemeente Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendwww.bijenstichting.nlJaap Molenaarinfo@bijenstichting.nl  Nationale Bijenstrategie Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie)  3040 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Bijenstichting -- -- Bijen Educatiecentrum: Educatie & Advies -- www.bijenstichting.nl -- Jaap Molenaar -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) --
 3043Stichting Renkums BeekdalRenkum zoemt in het beekdalGelderlandRenkumDe stichting Renkums beekdal beheert een erf met hoogstamboomgaard, bloemenweides en bijenhotel. Van hier uit verzorgen we ook lezingen, excursies en publieksactiviteiten.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; VoedselRecreatie- en natuurgebiedenJaLopendwww.renkumsbeekdal.nlineke puijkinfo@renkumsbeekdal.nl  Bestuivers.nl Tussen de 1/2 en 1 hectare  3043 -- Renkum -- Gelderland -- Ja -- Lopend -- Stichting Renkums Beekdal -- -- Renkum zoemt in het beekdal -- www.renkumsbeekdal.nl -- ineke puijk -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Recreatie- en natuurgebieden -- Tussen de 1/2 en 1 hectare --
 3045Stichting Renkums BeekdalRenkum zoemt voor het onderwijsGelderlandRenkumDe stichting Renkums beekdal beheert een erf met hoogstamboomgaard, bloemenweides en bijenhotel. Voor het Renkums basisonderwijs hebben we het lesprogramma Renkum zoemt.EducatieOnbekendJaLopendwww.cesisrenkum.nlineke puijkinfo@renkumsbeekdal.nl##  Bestuivers.nl Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie)  3045 -- Renkum -- Gelderland -- Ja -- Lopend -- Stichting Renkums Beekdal -- -- Renkum zoemt voor het onderwijs -- www.cesisrenkum.nl -- ineke puijk -- Bestuivers.nl -- Educatie -- -- Onbekend -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) --
 3046Buurtvereniging RipsoeverBuurtvereniging Ripsoever ZoemtNoord-BrabantGemert-Bakel Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendwww.ripsoever.nl    Bestuivers.nl Minder dan een halve hectare  3046 -- Gemert-Bakel -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Buurtvereniging Ripsoever -- -- Buurtvereniging Ripsoever Zoemt -- www.ripsoever.nl -- -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare --
 3047Groene wijkdeal BredaBijen tuin EffenNoord-BrabantBreda Educatie; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend Bill Bakkerb.e.bakker@casema.nl  Bestuivers.nl Minder dan een halve hectare  3047 -- Breda -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Groene wijkdeal Breda -- -- Bijen tuin Effen -- -- Bill Bakker -- Bestuivers.nl -- Educatie; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare --
 3048provincie ZeelandEcologisch bermbeheer en faciliteren van projecten i.s.m. Zeeuwse partnersZeelandNiet in één specifieke gemeenteDe Provincie Zeeland zet in op ecologisch bermbeheer dat leidt tot vergroting van de biodiversiteit. In tegenstelling tot het reguliere maaibeheer wordt daarbij het maaisel afgevoerd met als resultaat soorten- en bloemrijkere bermen. Er wordt gefaseerd gemaaid omdat wilde bijen gebonden zijn aan een nestelplaats in de nabijheid van voldoende voedsel. Behalve voldoende bronnen van nectar en stuifmeel, hebben bijen beschutte zonnige plekjes nodig voor de nesten. Struweel biedt naast deze beschutting ook voedsel in het voorjaar (sleedoorn, wilgen) en een overwinteringsplek (zoals ook het ongemaaide deel van de berm). Overigens geldt andersom dat bijen als bestuivers van natuurlijke vegetaties (evenals van veel landbouwgewassen) een belangrijke rol vervullen in wegbermen. Zonder bijen zou de vegetatie in de bermen minder goed bestoven worden en daardoor waarschijnlijk verarmen. Het ecologisch bermbeheer functioneert ook als verspreidingslint of leefgebied voor tal van andere (bestuivende) insecten, kleine zoogdieren en vogels. De bermen worden met een bepaalde frequentie gemonitord op verschillende soortgroepen. Het beheer is vastgelegd in het Groenbeheerplan Provinciale wegen. Projecten Actief soortenbeleid Via het actieve soortenbeleid wordt de uitvoering van projecten gefaciliteerd. Deze projecten worden uitgevoerd door de partners. Wilde bijen behoren tot de doelsoorten. Het betreft projecten die het leefgebied verbeteren, onderzoek naar verspreiding en monitoring van wilde bijen. Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Onderzoek; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/bermbeheer en https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/soorten-beschermenMarion Struikm.struik@zeeland.nl#mailto:m.struik@zeeland.nl#  Nationale BijenstrategieAgrariërs; Gemeente; Natuurorganisaties; Terreinbeheerders; WaterschapMeer dan 5 hectareIngevuld door Nicky Kruizinga in afstemming met Marion Voor bestuivers in het algemeen3048 -- Niet in één specifieke gemeente -- Zeeland -- Ja -- Lopend -- provincie Zeeland -- -- Ecologisch bermbeheer en faciliteren van projecten i.s.m. Zeeuwse partners -- https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/bermbeheer en https://www.zeeland.nl/natuur-en-landschap/soorten-beschermen -- Marion Struik -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Onderzoek; Voedsel -- Agrariërs; Gemeente; Natuurorganisaties; Terreinbeheerders; Waterschap -- Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3056Biodiversiteit OostgaardeHet klimaat is van ons allemaal!Zuid-HollandCapelle aan den IJsselVoorjaarsbollen planten in de wijk met bewoners, ondernemers, gemeente en instanties, grenzend aan een aantal natuurgebieden om de bijenstand te bevorderenAanleg en/of Beheer; Educatie; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenJaLopendhttps://www.maakcapelle.nl/activityDetails.php?id=1599Judith Kraakjmkraak@outlook.com  Bestuivers.nlBedrijven; Buurtvereniging; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Particulier; Scholen; TerreinbeheerdersMeer dan 5 hectareGeen, ik doe wat ik kan :)Voor bestuivers in het algemeen3056 -- Capelle aan den IJssel -- Zuid-Holland -- Ja -- Lopend -- Biodiversiteit Oostgaarde -- -- Het klimaat is van ons allemaal! -- https://www.maakcapelle.nl/activityDetails.php?id=1599 -- Judith Kraak -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Voedsel -- Bedrijven; Buurtvereniging; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Particulier; Scholen; Terreinbeheerders -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3065Heijmans Biodiverse herinrichting terrein hoofdkantoor Noord-Brabant's-HertogenboschHet terrein van het Heijmans hoofdkantoor krijgt een groenblauwe update. Het wordt daarbij voorzien van een WADI, bloemen en kruide weide, het gras maakt op plekken plaats voor een variatie aan vaste planten. Deze worden afgewisseld met laatbloeiende struikklimop om het voor de bijen extra intressant te maken. Verder komen er gecomposteerde houtsnippers rondom de bomen, zodat de kwaliteit van de bodem en de wortels daar verbeterd. Bovendien kan het gevallen blad op de snippers blijven liggen en verteren. Er komt ook een groot insectenhotel in de vorm van de Heijmans ONE. Aanleg en/of Beheer; Educatie; NestgelegenheidParticuliere grondtuinenJaLopendHeijmans.nl Laurens Lageschaarhbakker1@heijmans.nl  Nationale BijenstrategieBedrijvenTussen de 1/2 en 1 hectare Voor bestuivers in het algemeen3065 -- 's-Hertogenbosch -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Heijmans -- -- Biodiverse herinrichting terrein hoofdkantoor -- Heijmans.nl -- Laurens Lageschaar -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid -- Bedrijven -- Particuliere grondtuinen -- Tussen de 1/2 en 1 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3059Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN)Imkers: van honingjagers tot biodiversiteitsdenkersLandelijkNiet in één specifieke gemeenteDe komende jaren besteden we extra aandacht aan vormen van immaterieel erfgoed die een duurzame impact op de omgeving (kunnen) hebben. Daarom ondersteunen we desgevraagd imkers in de bewustwording van het belang van een biodiverse, bloemrijke omgeving, en de impact van (soms vele) bijenvolken op het ecosysteem – ook met het oog op wilde bijen.EducatieOpenbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenJaLopendwww.kenniscentrumimmaterieelerfgoed.nl Jet Bakelsj.bakels@immaterieelerfgoed.nl  Nationale BijenstrategieParticulier; UniversiteitNiet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie)Ingevuld door Nicky Kruizingas van NBS voor Jet op basis van aangeleverde Word versieVoor bestuivers in het algemeen3059 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) -- -- Imkers: van honingjagers tot biodiversiteitsdenkers -- www.kenniscentrumimmaterieelerfgoed.nl -- Jet Bakels -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie -- Particulier; Universiteit -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen
 3060Stichting Voedselbos en Kenniscentrum DiepenheimBijen in het voedselbosOverijsselHof van TwenteLocatie waar scholen en kinderen informatie kunnen krijgen over bijen als onderdeel van regeneratieve landbouw en de waarde van de bij in het algemeen.Aanleg en/of Beheer; Educatie; OnderzoekAgrarische gronden; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://www.voedselbosduinshorst.nlHarold aan de Steggestichtingduinshorst@outlook.com  Bestuivers.nlParticulier; Scholen; TerreinbeheerdersTussen de 1 en 2 hectare Voor bestuivers in het algemeen3060 -- Hof van Twente -- Overijssel -- Ja -- Lopend -- Stichting Voedselbos en Kenniscentrum Diepenheim -- -- Bijen in het voedselbos -- https://www.voedselbosduinshorst.nl -- Harold aan de Stegge -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Onderzoek -- Particulier; Scholen; Terreinbeheerders -- Agrarische gronden; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Tussen de 1 en 2 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3064BeeGratefulBeeGratefulLandelijkNiet in één specifieke gemeenteBeeGrateful is een start-up die zich inzet tegen het uitsterven van de wilde bij. Dit doen wij door het ontwerpen en implementeren van bijenhotels die om (universele) lantaarnpalen bevestigd kunnen worden in verschillende steden: de Streetlight Bee&Bee. Deze bijenhotels hebben we een jaar geleden voor het eerst geïmplementeerd in Wageningen en laatst zijn er nog eens 6 opgehangen in Hendrik-Ido-Ambacht. Naast dat we graag de wilde bijen meer plek geven om te kunnen nestelen in verstedelijkte gebieden, willen we ook bewustwording en betrokkenheid creëren onder inwoners over het belang van de wilde bij. Dit doen we door middel van het plaatsen van QR-codes bij de Streetlight Bee&Bees, waardoor men gemakkelijk op onze website en social media platformen terecht komt. Hier plaatsen we wetenschappelijke artikelen en leuke feitjes over de wilde bij, iets wat super goed is voor inwoners om meer over de bij te kunnen leren! Educatie; Nestgelegenheid; OnderzoekAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendbeegratefulenactus.comZoe van Helvoirt beegratefulnl@gmail.com  Bestuivers.nlBedrijven; Buurtvereniging; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Particulier; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; UniversiteitMeer dan 5 hectare Voor wilde bijen3064 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- BeeGrateful -- -- BeeGrateful -- beegratefulenactus.com -- Zoe van Helvoirt -- Bestuivers.nl -- Educatie; Nestgelegenheid; Onderzoek -- Bedrijven; Buurtvereniging; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Particulier; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Meer dan 5 hectare -- Voor wilde bijen
 3066gemeente RotterdamBijenlandschap Rotterdam - 40ha BijenlandschapZuid-HollandRotterdamSinds een aantal jaar realiseren we i.s.m. de Groene Cirkel - Bijenlandschap een Bijenlandschap in Rotterdam. In het nieuwe coalitie-akkoord is de ambitie opgenomen 40 hectare Bijenlandschap tijdens deze coalitie-periode toe te voegen(2022 - 2026). Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; NestgelegenheidBedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenJaLopendhttps://rotterdam.nl/bijen en https://openrotterdam.nl/wp-content/uploads/2022/06/Coalitieakkoord-2022-2026_Een-Stad_Rotterdam.pdf    Nationale BijenstrategieGemeenteMeer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen3066 -- Rotterdam -- Zuid-Holland -- Ja -- Lopend -- gemeente Rotterdam -- -- Bijenlandschap Rotterdam - 40ha Bijenlandschap -- https://rotterdam.nl/bijen en https://openrotterdam.nl/wp-content/uploads/2022/06/Coalitieakkoord-2022-2026_Een-Stad_Rotterdam.pdf -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Gemeente -- Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3068Unie van BosgroepenStimuleren van bijenvriendelijke plannen op te stellenGelderlandNunspeet• ‘De Unie zal de regionale bosgroepen stimuleren en mobiliseren om bijvriendelijke plannen op te stellen. In de heiedebheeerplannen die Bosgroep Midden voor Nunspeet en Ermelo heeft opgesteld is de relatie wilde bijen versus honingbijen een van de prominente onderwerpen in het hoofdstuk Actuele thema’s en nieuwe inzichten. Daar worden de resultaten uit onderzoeken beschreven. En dat vertaalt dan door naar de visie en naar de maatregelen (minder honingbijkasten, of in elk geval beter nagedacht over locaties en aantallen). • De Bosgroepen volgende de ontwikkelingen in het onderzoek naar wilde bijen goed en vinden dat belangrijk om te vertalen naar concrete maatregelen in de terreinen van de leden. Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; NestgelegenheidOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendwww.bosgroepen.nl    Nationale BijenstrategieGemeente; TerreinbeheerdersMeer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen3068 -- Nunspeet -- Gelderland -- Ja -- Lopend -- Unie van Bosgroepen -- -- Stimuleren van bijenvriendelijke plannen op te stellen -- www.bosgroepen.nl -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Gemeente; Terreinbeheerders -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3067Stichting Media NatuurParkMeer biodiversiteit en leefbaarheid op het Media NatuurParkNoord-HollandHilversumAan de rand van de grote blusvijver in het Media Park te Hilversum staat sinds 2015 een rij bijenkasten op bijenstand 'De Media Bij'. Imker en oprichter van De Gooise Bij® Ben Bus maakt zich al vele jaren zorgen over de achteruitgang van de bijenstand. Hij zocht een unieke plek voor zijn bijen waar het belang van biodiversiteit veel aandacht zou kunnen krijgen en vond hiervoor steun bij terreinbeheerder Media Park Management en een aantal mediabedrijven op het park. Op het eerste gezicht lijkt het terrein een bedrijfspark zoals vele andere. Echter, wanneer je het wandelpad neemt richting de bijenkasten, dan waan je je zowaar in een natuurgebied. Sindsdien is de aandacht voor het verduurzamen en vergroenen van de bedrijvigheid op het Media Park alleen maar gegroeid. De wens tot herstel en vergroting van de biodiversiteit op dit bijzondere bedrijventerrein, heeft dankzij Ben Bus en zijn De Media Bij een gezicht gekregen. Mede vanwege de werving van meerdere financiële fondsen is er behoefte ontstaan aan een professionele invulling. Het vergt ambitie om de biodiversiteit van een bruisend bedrijventerrein van ruim 40 hectare groot, met meerdere grondeigenaren, vele gebouwen en belanghebbenden duurzaam te willen verbeteren. Want wat is biodiversiteit nu eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Hoe ontstaat biodiversiteit en op welke wijze kan deze langdurig worden beschermd? En kan biodiversiteit wel samengaan met de zo gewenste toekomstvisie van een Media Campus waar plaats is voor allerlei innovatieve en duurzame mediabedrijven, onderwijsinstanties en woningen? Het geschreven Ecologische Groenplan van de Stichting Media NatuurPark heeft tot doel vanuit een historisch, maatschappelijk en ecologisch perspectief richting te geven aan de beheerdoelen voor het groen op het Media Park. Vanuit deze beheerdoelen kunnen beheerplannen en -projecten voor deelgebieden worden geformuleerd. Bovendien hoopt dit document handvaten te geven voor groenontwerp en -beheer bij nieuwe vastgoedontwikkelingen op het terrein. Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; NestgelegenheidBedrijven (terrreinen)JaLopendwww.medianatuurpark.nl    Nationale BijenstrategieBedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Particulier; Provincie; TerreinbeheerdersMeer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen3067 -- Hilversum -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Stichting Media NatuurPark -- -- Meer biodiversiteit en leefbaarheid op het Media NatuurPark -- www.medianatuurpark.nl -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Bedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Particulier; Provincie; Terreinbeheerders -- Bedrijven (terrreinen) -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 • Oplopend sorteren
 • Aflopend sorteren
 • Sorteren wissen
 • Groeperen op
 • Ontgroeperen
 • Best Passend
 • Kolommen
 • Filter
  • select
   select