Filter

    Bijeninitatieven filter
    De bijeninitiatieven database is een initiatief van Nederland Zoemt en ontwikkeld door het Naturalis Biodiversity Center
    Hierin staan de bijeninitiatieven zoals verzameld door Nederland Zoemt, Landschappen NLBestuivers.nl en de Nationale Bijenstrategie
    Je kunt de bijeninitatieven filteren op basis van de variabelen hieronder. Wil je meer variabelen om op te filteren?
    In de toelichting lees je welke mogelijkheden er zijn en hoe je deze toevoegt aan het filter.

Sleep een kolom header hierheen om te groeperen
  OrganisatieInitiatiefProvincieGemeenteTypeTerreinKoepel
  
Data pager
Data pager
Eerste paginaVorige pagina
Volgende paginaLaatste pagina
Pagina grootte:
PageSizeComboBox
select
 Pagina 23 van 23, items 1101 tot 1109 van 1109.
 3014Stichting Stadslandbouw HoornHoorn zet in op een natuurinclusieve gemeenteNoord-HollandHoornHoorn zet in op een natuurinclusieve gemeente waarbij met name de focus ligt op de publieke ruimte. Concrete doelen zijn: Terugdringen van verstening van tuinen en bevorderen van bijvriendelijke tuin- en terrasinrichting. Stimuleren van actieve inzet van burgers en maatschappelijke initiatieven. Betrekken van burgers en scholieren bij het belang van bijen voor de bestuiving en de rol van bijen bijvoorbeeld door op meerdere plekken bijen/insectenhotels te realiseren. Het gaat hierbij vooral om plekken die bijdragen aan het educatieve aspect (rondom het bijeneducatiecentrum en de stadsspeeltuin.Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; VoeOpenbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinenJaLopendgeen    Nationale Bijenstrategie Tussen de 1 en 2 hectare  3014 -- Hoorn -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- Stichting Stadslandbouw Hoorn -- -- Hoorn zet in op een natuurinclusieve gemeente -- geen -- -- Nationale Bijenstrategie -- Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen -- Tussen de 1 en 2 hectare --
 3015Stichting Food4beesKennisnetwerk BijenLandelijkNiet in één specifieke gemeenteKennisnetwerk Bijen is een verzameling van personen, instanties, bedrijven, overheden en instellingen die kennis over (wilde) bijen hebben, willen delen en zoeken. Het richt zich met name op het beschikbaar stellen van kennis die bijdraagt aan de verbetering van de voedsel voorziening voor wilde bijen, honingbijen en andere bestuivers. Informatie wordt verzameld en verworven, en vervolgens aangeboden op een wijze die aansluit bij verschillende doelgroepen: EducatieAgrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendwww.kennisnetwerkbijen.nl / www.food4bees.com    Nationale Bijenstrategie Geen oppervlakte  3015 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Stichting Food4bees -- -- Kennisnetwerk Bijen -- www.kennisnetwerkbijen.nl / www.food4bees.com -- -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie -- -- Agrarische gronden; Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Geen oppervlakte --
 3016Rabobank Nederland Sponsoring gezonde bijenvolkenLandelijkNiet in één specifieke gemeenteOproep aan lokale banken: Sponsor een Varroa resistent bijenvolk van Arista Bee Research Om samen een groter effect te hebben en te investeren in gezonde bijen, is het belangrijk om sponsoring te laten optellen en hetzelfde initiatief te steunen. Samen met alle lokale Rabobanken kunnen we zorgen voor een grote verspreiding van gezonde bijen in Nederland. De bijen worden in het werkgebied van de bank uitgezet en zorgen voor verbetering van de lokale leefomgeving. Beheer; EducatieBedrijven (terrreinen)JaLopendwww.rabobank.nl     Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare  3016 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Rabobank Nederland -- -- Sponsoring gezonde bijenvolken -- www.rabobank.nl -- -- Nationale Bijenstrategie -- Beheer; Educatie -- -- Bedrijven (terrreinen) -- Minder dan een halve hectare --
 3017Brabant WaterBij-en-weiNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteHet aanbod van voedsel en waardplanten voor (bestuivende) insecten vergroten in de natuurgebieden en de landbouwgronden van Brabant Water. Dit programma omvat twee projecten: • Sinusbeheer • Duurzame gronduitgifteBeheer; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen)JaLopendhttps://www.brabantwater.nl/drinkwater/natuurlijk-drinkwater/waterwingebieden-en-natuur    Nationale Bijenstrategie Meer dan 5 hectare  3017 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Brabant Water -- -- Bij-en-wei -- https://www.brabantwater.nl/drinkwater/natuurlijk-drinkwater/waterwingebieden-en-natuur -- -- Nationale Bijenstrategie -- Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen) -- Meer dan 5 hectare --
 3018Boomkwekerij Van den Berk350 hectare jaarrond aantrekkelijk maken voor bijen Noord-BrabantMeierijstadHet hele jaar zorgen voor voldoende dracht voor bijen op en rondom de 350 hectare van de boomkwekerij. De kwekerij heeft vanaf februari al bloeiende drachtbomen. De top van de bloei valt in april-juni en daarna loopt het aanbod bloeiende drachtbomen terug. Beheer; Nestgelegenheid; VoedselAgrarische grondenJaLopendhttps://www.vdberk.nl/    Nationale Bijenstrategie Tussen de 2 en 5 hectare  3018 -- Meierijstad -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Boomkwekerij Van den Berk -- -- 350 hectare jaarrond aantrekkelijk maken voor bijen -- https://www.vdberk.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Agrarische gronden -- Tussen de 2 en 5 hectare --
 3019Witteveen Groenprojecten en adviesVergroting biodiversiteit in beheer- en beleidsplannenLandelijkNiet in één specifieke gemeenteWitteveen Groenprojecten en advies maakt plannen met visie. Op beleidsniveau adviseren we gemeenten en bedrijven door visie om te zetten in beleid. Voor het groenbeheer combineren we onze kennis van beleid en uitvoering. Wij nemen de vergroting van biodiversiteit in acht in alle projecten en plannen die het bureau ontwikkeld en uitvoert. Er worden beheerplannen opgesteld, visies omschreven en adviezen gegeven voor groenprojecten. Dit alles met het doel om de biodiversiteit te vergroten ten gunste van bestuivers en inheemse vegetatie. Beheer; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://witteveenadvies.nl/    Nationale Bijenstrategie Geen oppervlakte  3019 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Witteveen Groenprojecten en advies -- -- Vergroting biodiversiteit in beheer- en beleidsplannen -- https://witteveenadvies.nl/ -- -- Nationale Bijenstrategie -- Beheer; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Geen oppervlakte --
 3021Gemeente Hilversum Van Gazon naar Bloemrijk Grasland Kerkelanden UtrechtHilversumVoor de wijk Kerkelanden, met 12 hectare gazon, hebben we de ambitie om minimaal 20% van de gazons om te vormen naar bloemrijk grasland met als doel de biodiversiteit te verhogen en het leefgebied voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers te vergroten. Beheer; Educatie; Monitoring; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend     Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare  3021 -- Hilversum -- Utrecht -- Ja -- Lopend -- Gemeente Hilversum -- -- Van Gazon naar Bloemrijk Grasland Kerkelanden -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Beheer; Educatie; Monitoring; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare --
 3022Gemeente Hilversum Van Intensief naar Extensief beheer Anna`s Berg (1 Ha)UtrechtHilversumParkstrook en berg zijn in 2016/2017 aangelegd als matig intensief te beheren gebied (parkstrook 6x per jaar maaien; berg 2x per jaar). Dit jaar is een stap terug gedaan in de maaifrequentie. De parkstrook en de berg worden één keer per jaar gemaaid. Een deel van het gebied wordt na de winter gemaaid om nestgelegenheid te behouden. Specifiek doel van dit initiatief is te ontdekken welke soortenrijkdom ontstaat als gevolg van een eenvoudige verandering in beheer. Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend     Nationale Bijenstrategie Tussen de 1/2 en 1 hectare  3022 -- Hilversum -- Utrecht -- Ja -- Lopend -- Gemeente Hilversum -- -- Van Intensief naar Extensief beheer Anna`s Berg (1 Ha) -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Tussen de 1/2 en 1 hectare --
 3023Gemeente Hilversum Van Ruigte naar Bloemrijk Schraal Grasland Kamrad (20 are)UtrechtHilversumDoordat de afgelopen jaren het beheer is teruggeschroefd bij Het Kamrad (woningbouwcomplex aan de oostelijke rand van Hilversum) van intensief naar extensief zijn de gazons tussen de bebouwing getransformeerd naar een ruigte met een beperkt aantal soorten. Door middel van monitoring en doorzaaien met gewenste soorten hebben wij tot doel een mooie en biodiverse overgang tussen de Zuiderheide en de stadsrand van Hilversum te bewerkstelligen met als specifiek doel het bevorderen van bestuivers. Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; VoedselOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopend     Nationale Bijenstrategie Minder dan een halve hectare  3023 -- Hilversum -- Utrecht -- Ja -- Lopend -- Gemeente Hilversum -- -- Van Ruigte naar Bloemrijk Schraal Grasland Kamrad (20 are) -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid; Voedsel -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Minder dan een halve hectare --
 • Oplopend sorteren
 • Aflopend sorteren
 • Sorteren wissen
 • Groeperen op
 • Ontgroeperen
 • Best Passend
 • Kolommen
 • Filter
  • select
   select