Filter

    Bijeninitatieven filter
    De bijeninitiatieven database is een initiatief van Nederland Zoemt en ontwikkeld door het Naturalis Biodiversity Center
    Hierin staan de bijeninitiatieven zoals verzameld door Nederland Zoemt, Landschappen NLBestuivers.nl en de Nationale Bijenstrategie
    Je kunt de bijeninitatieven filteren op basis van de variabelen hieronder. Wil je meer variabelen om op te filteren?
    In de toelichting lees je welke mogelijkheden er zijn en hoe je deze toevoegt aan het filter.

Sleep een kolom header hierheen om te groeperen
  OrganisatieInitiatiefProvincieGemeenteTypeTerreinKoepel
  
Data pager
Data pager
Eerste paginaVorige pagina
Volgende paginaLaatste pagina
Pagina grootte:
PageSizeComboBox
select
 Pagina 24 van 24, items 1151 tot 1158 van 1158.
 3077Yuverta en NBVImkeronderwijs in NederlandLandelijkNiet in één specifieke gemeenteEen van de doelstellingen van de Nationale Bijenstrategie is het updaten en upgraden van het onderwijs voor imkers, studenten, docenten en ondernemers die belang hebben bij goede kennis en vaardigheden om duurzaam het aantal bijen en soorten bijen te bevorderen en te behouden. Samen met de NBV hebben we een plan gemaakt om hier invulling aan te geven. Op dit moment, juli/augustus 2023, onderzoeken we de mogelijkheden om hier financiering voor te realiseren zodat we in het najaar 2023 kunnen starten met het verder ontwikkelen van bestaand en nieuw lesmateriaal. Het lesmateriaal moet meer toegankelijk, aantrekkelijk en up-to-date zijn voor de verschillende doelgroepen.Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; NestgelegenheidAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenPlanGepland     Nationale BijenstrategieMaatschappelijke organisaties; Scholen; UniversiteitNiet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie)We, Yuverta en NBV, zijn in overleg met Ministerie van LNV en Arjen de Groot van Kennisimpuls bestuivers.Voor bestuivers in het algemeen3077 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Plan -- Gepland -- Yuverta en NBV -- -- Imkeronderwijs in Nederland -- -- -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Maatschappelijke organisaties; Scholen; Universiteit -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen
 3078Landschap Erfgoed UtrechtHelp de wilde bij voor groene vrijwilligers in de provincie UtrechtUtrechtNiet in één specifieke gemeenteDe wilde bij helpen tijdens jouw vrijwilligerswerk: hoe doe je dat? Landschap Erfgoed utrecht heeft een handige hand-out gemaakt met allerlei handige tips en handvatten om zelf aan de slag te kunnen om de wilde bijen te helpen. De tips kun je toepassen tijdens jouw (vrijwillige) werkzaamheden in de natuur. Dit doen we per gebied en per landschapselement zodat je gemakkelijk zelf bij elkaar kunt zoeken wat voor jou van toepassing is. Elk landschap en elk landschapselement heeft zijn eigen potentie om de bij te helpen, daarom is het belangrijk om de verschillende onderdelen apart te bespreken. Je hoeft geen expert te zijn of diep in literatuur te duiken om dit te kunnen. Na het lezen van deze handout kun je meteen aan de slag. EducatieRecreatie- en natuurgebiedenJaAfgelopenhttps://www.landschaperfgoedutrecht.nl/landschap/help-de-wilde-bij/Willemijn van Heesw.vanhees@landschaperfgoedutrecht.nl  Nationale BijenstrategieNatuurorganisatiesNiet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) Voor wilde bijen3078 -- Niet in één specifieke gemeente -- Utrecht -- Ja -- Afgelopen -- Landschap Erfgoed Utrecht -- -- Help de wilde bij voor groene vrijwilligers in de provincie Utrecht -- https://www.landschaperfgoedutrecht.nl/landschap/help-de-wilde-bij/ -- Willemijn van Hees -- Nationale Bijenstrategie -- Educatie -- Natuurorganisaties -- Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor wilde bijen
 3079Bijenlandschap West-BrabantBijenlandschap West-BrabantNoord-BrabantNiet in één specifieke gemeenteBijenlandschap West-BrabantAanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; NestgelegenheidAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendwww.bijenlandschapwestbrabant.nlAnnemieke Doomeninfo@bijenlandschapwestbrabant.nl  Nationale BijenstrategieAgrariërs; Bedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; WaterschapMeer dan 5 hectareIn ons bijenlandschap werken we aan vele projecten, met vele partijen. We stoeien er een beetje mee hoe we dat goed op de kaart krijgen. Ieder project apart aanmaken is niet te doen. Ik kan wel ons projectplan delen, zodat ieder project in iedere gemeenteVoor bestuivers in het algemeen3079 -- Niet in één specifieke gemeente -- Noord-Brabant -- Ja -- Lopend -- Bijenlandschap West-Brabant -- -- Bijenlandschap West-Brabant -- www.bijenlandschapwestbrabant.nl -- Annemieke Doomen -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Agrariërs; Bedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3080Yuvertawww.blauwgroenlespakket.nlLandelijkNiet in één specifieke gemeenteToegankelijk en aantrekkelijk lesmateriaal ontwikkeld op basis van WUR kennis en gratis geschikt gemaakt voor vmbo, mbo, werkveld en burgers over biodiversiteit, kringlooplandbouw en meer op www.blauwgroenlespakket.nl Aanleg en/of Beheer; Educatie; NestgelegenheidAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendwww.blauwgroenlespakket.nlGer Van Laakg.van.laak@yuverta.nl www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl#Nationale BijenstrategieAgrariërs; Bedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; WaterschapNiet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) Voor bestuivers in het algemeen3080 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Ja -- Lopend -- Yuverta -- www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl# -- www.blauwgroenlespakket.nl -- www.blauwgroenlespakket.nl -- Ger Van Laak -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid -- Agrariërs; Bedrijven; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Scholen; Terreinbeheerders; Universiteit; Waterschap -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen
 3082Provincie Zuid-HollandDe berm komt tot bloeiZuid-HollandNiet in één specifieke gemeenteSinds 2021 beheren we alle provinciale bermen in Zuid-Holland ecologisch. Dat wil zeggen dat we bij het maaien rekening houden met het leven van dieren en planten. We stimuleren de biodiversiteit (variatie en rijkdom in dier- en plantensoorten) door minder te maaien, maaisel mee te nemen en na groot onderhoud aan weg of berm een gebiedseigen zaadmengsel in te zaaien.Aanleg en/of Beheer; Monitoring; NestgelegenheidOpenbaar, gemeentelijk groenJaLopendwww.zuid-holland.nl/bermkomttotbloeiOlga Kempenojm.kempen@pzh.nl  Nationale Bijenstrategie Meer dan 5 hectare Voor bestuivers in het algemeen3082 -- Niet in één specifieke gemeente -- Zuid-Holland -- Ja -- Lopend -- Provincie Zuid-Holland -- -- De berm komt tot bloei -- www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei -- Olga Kempen -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Monitoring; Nestgelegenheid -- -- Openbaar, gemeentelijk groen -- Meer dan 5 hectare -- Voor bestuivers in het algemeen
 3081YuvertaImkeronderwijs in NederlandLandelijkNiet in één specifieke gemeenteProject: Onderwijs in Imkerland draagt bij aan het verbeteren en verhogen van actuele kennis over bestuivers met de doorontwikkeling van imkeronderwijs: - Wordt de kennis van Nederlandse imkers op het gebied van biodiversiteit en bijengezondheid verbeterd en verankerd door middel van gestandaardiseerde nationale onderwijsprogram-ma’s. - Ontstaat er een nationaal state-of-the-art onderwijsprogramma, waarbij een vertaalslag wordt gemaakt van wetenschappelijke kennis naar de praktijk. Daarnaast wordt het onderwijspro-gramma gevoed wordt door innovaties en biedt daarbij de mogelijkheid best-practises te veri-fiëren en te implementeren. - Vindt professionalisering van de imkerij plaats en wordt een mogelijk licentiesysteem onder-zocht om te voldoen aan Europese wet en regelgeving - Zal de imkerijsector haar essentiële bestuivingsdiensten in Nederland kunnen blijven leveren op een manier die toekomstbestendig is. Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; NestgelegenheidAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebiedenPlanGepland Ger van Laakg.van.laak@yuverta.nl www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl#Nationale BijenstrategieNatuurorganisaties; Scholen; UniversiteitNiet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie)Dit projectplan is tot stand gekomen in overleg met NBV, Aat Rietveld ambassadeur Nationale Bijenstrategie en Nadine Schalk directeur NBV.Voor bestuivers in het algemeen3081 -- Niet in één specifieke gemeente -- Landelijk -- Plan -- Gepland -- Yuverta -- www.yuverta.nl#http://www.yuverta.nl# -- Imkeronderwijs in Nederland -- -- Ger van Laak -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Monitoring; Nestgelegenheid -- Natuurorganisaties; Scholen; Universiteit -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Particuliere grondtuinen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor bestuivers in het algemeen
 3083Landschapsbeheer FlevolandRed de wilde bijFlevolandNiet in één specifieke gemeenteLandschapsbeheer richt in samenwerking met terreineigenaren 20 locaties in Flevoland bij-vriendelijker in. Uitgangspunt bij Landschapsbeheer is het gebruik maken van autochtoon en inheems plantmateriaal. Het aanbrengen van meer structuur in het landschap heeft ook een positief effect op wilde bijen (en andere insecten). Ook besteedt Landschapsbeheer binnen het project aandacht aan wilde bijen die geen gebruik maken van holle stengels (zoals bijvoorbeeld in een bijenhotel). Bijvoorbeeld door het aanleggen van zanderige plekken en steilwandjes die geschikt zijn voor zandbijen. In het seizoen waarin wilde bijen actief zijn (maart tot en met september) zet Landschapsbeheer een Flevolandse wilde bij maandelijks in het zonnetje door het schrijven van een korte bericht geschikt voor publicatie voor social media.Aanleg en/of Beheer; Educatie; NestgelegenheidAgrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebiedenJaLopendhttps://www.landschapsbeheerflevoland.nl/Rebecca Wielinkwielink@landschapsbeheer.net http://www.landschapsbeheer.net/Nationale BijenstrategieAgrariërs; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Terreinbeheerders; WaterschapNiet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) Voor wilde bijen3083 -- Niet in één specifieke gemeente -- Flevoland -- Ja -- Lopend -- Landschapsbeheer Flevoland -- http://www.landschapsbeheer.net/ -- Red de wilde bij -- https://www.landschapsbeheerflevoland.nl/ -- Rebecca Wielink -- Nationale Bijenstrategie -- Aanleg en/of Beheer; Educatie; Nestgelegenheid -- Agrariërs; Gemeente; Maatschappelijke organisaties; Natuurorganisaties; Provincie; Terreinbeheerders; Waterschap -- Agrarische gronden; Bedrijven (terrreinen); Openbaar, gemeentelijk groen; Recreatie- en natuurgebieden -- Niet van toepassing (bv. in het geval van maatschappelijke actie) -- Voor wilde bijen
 3085particulier initiatief Samentuin KortenhoefNoord-HollandWijdemeren Aanleg en/of Beheer; NestgelegenheidParticuliere grondtuinenJaLopendgeen website . wel instagram: SamentuinkortenhoefLiesbet Dirven -van Breemenliesbet.dirven@ziggo.nl  Bestuivers.nl Tussen de 1/2 en 1 hectare  3085 -- Wijdemeren -- Noord-Holland -- Ja -- Lopend -- particulier initiatief -- -- Samentuin Kortenhoef -- geen website . wel instagram: Samentuinkortenhoef -- Liesbet Dirven -van Breemen -- Bestuivers.nl -- Aanleg en/of Beheer; Nestgelegenheid -- -- Particuliere grondtuinen -- Tussen de 1/2 en 1 hectare --
 • Oplopend sorteren
 • Aflopend sorteren
 • Sorteren wissen
 • Groeperen op
 • Ontgroeperen
 • Best Passend
 • Kolommen
 • Filter
  • select
   select