Achtergrond

Een landelijk Meetnet Hommels

Het is bekend dat het niet goed gaat met de Nederlandse bijen. Maar hoe de trends zich precies ontwikkelen weten we niet. We hebben veel gegevens over de verspreiding van soorten door de jaren heen, maar over aantallen weten we veel minder. Alleen door op een gestandaardiseerde manier bijen te tellen is het mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over hoe het op de lange termijn met de soortgroep gaat. Zulke telgegevens waren tot de ontwikkeling van het hommelmeetnet niet beschikbaar voor hommels. 

In 2018 is EIS Kenniscentrum Insecten samen met De Vlinderstichting gestart met het opzetten van het Meetnet Hommels. Het doel is het verzamelen van actuele informatie over veranderingen in de hommelstand in Nederland. Aan de hand van een meetnet van deze meest opvallende groep bijen kunnen we meer inzicht verkrijgen in patronen van verspreiding en aantallen en kunnen na enkele jaren trends berekend worden. Hiermee krijgen we een beter zicht op hoe het gaat met hommels. Zo kunnen we bijvoorbeeld bekijken of het in verschillende delen van Nederland beter of slechter gaat, en of door de jaren heen verschillende soorten afwijkende trends vertonen. 

Hommels zijn groot en opvallend, en spreken daarmee veel mensen aan. Daar komt bij dat het binnen de bijen een relatief laag aantal soorten betreft, wat het op naam brengen gemakkelijker maakt voor niet-specialisten. Uit Nederland zijn nog geen 30 soorten hommels bekend, waarvan een groot deel zeldzaam is. Het tellen van hommels mag als hommel onbekend, maar er is ook de mogelijkheid om de verschillende soorten afzonderlijk te tellen, dit wordt bepaald in samenspraak met de coördinator.

Om het Meetnet Hommels zo toegankelijk mogelijk te maken, hebben we het gekoppeld aan het reeds bestaande Meetnet Dagvlinders van de Vlinderstichting. Voor het tellen van hommels wordt een sterk gelijkende methode gebruikt en de gegevens worden op dezelfde plek doorgegeven. 

Klik hier voor informatie over de routes en de telmethode.

Klik hier voor informatie over aanmelden. 

Het Meetnet Hommels is onderdeel van het project HommelHulp Nederland en is mogelijk gemaakt door Fonds Dioraphte, Stichting Zabawas en het Prins Bernhard Cultuurfonds.

   

De akkerhommel Bombus pascuorum is één van de meest voorkomende soorten hommels van 
Nederland.