Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Bekijk het landschap als wilde bij: ecoprofielen voor bestuivers

Een goede bed & breakfast voor álle wilde bestuivers? Dat is lastig. Soorten hebben hun eigen wensen voor hun leefgebied. Wageningen University & Research (WUR), EIS Kenniscentrum Insecten en de Vlinderstichting deden onderzoek naar de wensen per soort. Ze kwamen tot een nieuwe indeling van 7 ecoprofielen voor wilde bestuivers. Dit zijn groepen bestuivers met ongeveer dezelfde wensen voor hun omgeving.  
Bron: Menno Reemer  (EIS Kenniscentrum Insecten) - Echte wespvlieg, Weerribben
Door de indeling in deze 7 hoofdgroepen beoordeel je het landschap door de ogen van bijen en zweefvliegen. Het onderzoek helpt om voor elk gebied goede maatregelen te nemen. Zodat er meer bestuivers komen. 

Basisbehoeften van bestuivers
Voor de ecoprofielen keken de onderzoekers vooral naar wat werkt voor de minder kieskeurige soorten. Maar het natuurnetwerk dat zo ontstaat, biedt ook een goede basis voor de kieskeurige soorten. Daarvoor zijn vaak wel extra maatregelen nodig. 

Ecoprofiel soortenarmere delen
De onderzoekers maakten daarnaast een apart ecoprofiel. Dit is voor de soortenarmere delen in het agrarisch gebied en de openbare ruimte. 'Daar werken simpele maatregelen nog altijd', vertelt Wim Ozinga, onderzoeker bij WUR. 'Het aparte profiel maakten we vooral om te voorkomen dat zelfs de meer algemene soorten verder achteruitgaan. En om waar het kan te zorgen voor meer verschillende soorten bestuivers.'

Landelijk systeem ecoprofielen
De afgelopen jaren maakte de WUR ook al ecoprofielen voor het Groene Cirkel Bijenlandschap in Zuid-Holland. De onderzoekers hebben deze methode nu verder ontwikkeld tot een landelijk systeem.

Kennisimpuls bestuivers
Kennisimpuls Bestuivers deed het onderzoek. Dit programma ontwikkelt en deelt kennis voor het behoud en de bevordering van (wilde) bestuivers in Nederland. Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) draagt hier financieel aan bij. De Kennisimpuls sluit aan bij de Nationale Bijenstrategie.

Lees het hele onderzoek: 'Ecoprofielen voor wilde bijen en zweefvliegen-handvaten voor inrichtingsmaatregelen op landschapsschaal' (pdf 6,18 MB).

Dit bericht is een samenvatting van het nieuwsbericht op de website van Wageningen University & Research.
 

Vorig artikel Eco-activiteiten in het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn belangrijk voor bestuivers
Volgend artikel Eerste bijenburcht in Utrecht

Zoeken