Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Deltadijken als bijenparadijs

De afgelopen jaren zijn dijken bekend geworden als waardevol leefgebied voor insecten en andere ongewervelden. Op dijken werd namelijk een aantal bijzondere soorten gevonden. Een uitgebreid onderzoek naar insecten op dijken ontbrak nog. Daarom is in 2020 het project ‘Rijke Dijken van de Delta’ opgestart vanuit het EIS Kenniscentrum Insecten en Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels.Bron: Pixabay - Bloemrijke dijk met bovenop 2 schapen

Tijdens het project brengt men de ecologische waarden van slaperdijken in het zuidwestelijk Deltagebied in kaart. Het onderzoeksgebied bestaat uit Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en West-Brabant. In 60 dijkvakken gaat men kijken naar de aanwezigheid van bijen, dagvlinders en andere insectengroepen.

Een belangrijk doel van ‘Rijke Dijken van de Delta’ is om meer inzicht te krijgen in de waarden van dijken voor insecten. Wat zorgt nu voor deze grote bijenpopulaties? Met dit inzicht krijgen waardevolle delen de aandacht die zij verdienen. Daarnaast worden verwaarloosde dijken effectief hersteld. De hoge aantallen en de rijkdom aan soorten geven dijken mogelijk ook een belangrijke functie. Namelijk het herstel van insectenpopulaties in het agrarisch gebied.

Nu al 112 soorten bijen geteld
In 2020 zat de helft van het veldwerk erop. Dit leidde al tot 112 ontdekte soorten. Dat is bijna een derde van de Nederlandse bijenfauna. Hiervoor zijn 22 dijken onderzocht, met een totale lengte van ongeveer 8 kilometer. Sommige bijensoorten kwamen veel vaker voor op dijken, zoals de weidebij en de grashommel. Dit lijken kenmerkende dijksoorten. Ook de aantallen waren indrukwekkend. Lokaal kwamen soms vele honderden tot duizenden exemplaren voor.

Dijken zijn daarnaast ook een geliefde voortplantingsplek voor wilde bijen. Dit is te zien aan het grote aantal nestparasieten (koekoeksbijen), zoals de dikkopbloedbij en de borstelwespbij. De dijken zijn daarmee een belangrijk onderdeel van het leefgebied.

In 2021 is het veldwerk afgerond en worden de resultaten gepubliceerd.

Wil je op de hoogte blijven? Op de website van Bestuivers vind je regelmatig nieuwe informatie.

Vorig artikel Wereldwijd netwerk Promote Pollinators voor een betere bescherming van bestuivers
Volgend artikel Stel je ideale ‘Bed & Breakfast’ voor bestuivers samen met deze webtools

Zoeken