Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Flevolandse boeren werken via slootkantenproject aan biodiversiteit

We vertelden al eerder over het pilotproject 'Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit'. Flevolandse boeren maaien gefaseerd de slootkanten voor een betere biodiversiteit. Dit project geeft invulling aan het landelijke en provinciale Actieplan Biodiversiteitsherstel en de Nationale Bijenstrategie in de provincie Flevoland. We zijn een jaar verder. Nieuwe Oogst sprak met biologisch akkerbouwer Robert Timmerman uit Biddinghuizen. Wij hebben dit samengevat.Bron: Pixabay - Slootkant in de polder deels gemaaid en deels begroeid

Samen voor meer biodiversiteit
Gefaseerd maaien en afvoeren van maaisel zorgt voor verschillende planten rond slootkanten. Dit trekt meer en andere insecten aan. Robert Timmerman is één van de initiatiefnemers van het driejarige pilotproject. Naast hem zetten tientallen enthousiaste boeren uit Flevoland zich in voor meer biodiversiteit. Dit doen ze in samenwerking met:

  • de Vereniging van biologische boeren in Flevoland (BDEKO)
  • Flevolands Agrarisch Collectief (FAC)
  • Bee Foundation
  • Landschapsbeheer Flevoland

Het project begon in het eerste jaar al snel met 20 deelnemers. Dit jaar doen al 40 agrarische deelnemers mee, waaronder enkele melkveehouders.

Fijnmazige structuur
'De polders in Flevoland zijn grootschalig ingericht. Daarmee vergeleken is de structuur van de perceelsloten fijnmazig. Dat zorgt ervoor dat perceelsloten dé gebieden zijn die aantrekkelijk zijn voor insecten, naast erven en bermen. Door gefaseerd te maaien is er altijd begroeiing waardoor insecten kunnen overleven en overwinteren', legt de akkerbouwer uit Biddinghuizen uit.

Verbindingszones
Op dit moment heeft het project 60 kilometer aan aangepast slootkantenbeheer. Timmerman geeft aan dat vooral de erven, bermen en slootkanten zorgen voor meer biodiversiteit in Flevoland. 'Vaak ontbreken de onderlinge verbindingen; het landschap is te weinig kleinschalig. Slootkanten zijn heel geschikt voor verbindingszones.'

Aanpak
De boeren klepelen de slootkanten nu 2 keer in plaats van 5 keer. Ook doen ze dit in fases. De eerste keer maaien ze rond 15 mei. Ze gebruiken dan maaizuigen en maaiharken en klepelen dan niet.

Gecomposteerd
Boeren voeren het maaisel af naar 5 locaties waar het wordt gecomposteerd. En daarna opnieuw gebruikt op de percelen. 2 melkveehouders, die deelnemen aan het project, gebruiken hun maaisel als stalstrooisel in de potstal. Andere melkveehouders voeren het af naar een andere locatie.

Niet ontevreden
Het erf van Timmerman is een van de erven waar maaisel wordt gecomposteerd. Het omzetten van de composthoop kost tijd, daarom krijgt hij hiervoor een vergoeding vanuit het project.

Timmerman is na het eerste jaar niet ontevreden over het gecomposteerde materiaal. 'Het is geen fijne, gezeefde compost met keurmerk, maar prima compost. Als de samenstelling van het maaisel goed is, wordt het heet en komt het proces goed op gang. Maar als het maaisel te grof en te droog is, gebeurt dat te weinig. Ik mengde runderpotstal- en eigen paardenmest bij om het proces te verbeteren'.

Uitbreiden project in heel Flevoland
De akkerbouwer uit Biddinghuizen hoopt dat het project wordt uitgebreid naar heel Flevoland. Hij wil het project straks inzetten als groen-blauwe dienst, als onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Timmerman: ‘Het begin is er’.

Meer informatie
Het project is onderdeel van het Actieplan Bodem en Water. Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland maken het financieel mogelijk.

Dit bericht verscheen eerder op de website van Nieuwe Oogst.

Vorig artikel NK tegelwippen: een tussenstand
Volgend artikel Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en bestuivers

Zoeken