Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Stichting Food4Bees tekent Manifest voor een volhoudbaar voedselsysteem

Onze partner, Food4Bees, is hiermee onderdeel van Kenniscoalitie De Plaatsen. Binnen deze coalitie zetten verschillende partijen zich in voor een snellere overgang naar een duurzaam voedselsysteem. Dit systeem zorgt ook voor meer biodiversiteit en dus meer bestuivers. Eric van Oijen van Food4Bees ziet het als zijn uitdaging om binnen de coalitie de bestuivers te vertegenwoordigen. Hij werkt in het eerste kennis- en praktijkcentrum in een netwerk van Plaatsen: Plaats De Kleine Aarde in Boxtel.  

Doel De PlaatsenBron: Food4Bees - Sfeerimpressie Plaats De Kleine Aarde
De Plaatsen wil het voedselsysteem van morgen vandaag laten beginnen. Ze wil daarmee sneller toe naar een duurzaam voedselsysteem. Een systeem dat ook de bodem, de biodiversiteit, onze leefomgeving en de bij helpt. Dit duurzame voedselsysteem is zeker niet alleen een opgave voor de boer, zo vinden de ondertekenaars.

Een brede kenniscoalitie
De opgave is voor iedereen. In het Manifest Kenniscoalitie de Plaatsen staat bijvoorbeeld dat kennisinstellingen en de agrarische praktijk werken aan vernieuwende en duurzame vormen van voedselproductie. Maar om echt verder te komen, is volgens de initiatiefnemers een brede kenniscoalitie nodig. Hierin staat samen leren centraal. Naast Stichting Food4Bees ondertekenden tientallen organisaties en deskundigen het Manifest. Deze partijen werken samen aan de voedseltransitie:
- boerenorganisaties
- natuurorganisaties
- onderwijsinstellingen
- kennisinstellingen
- financiële instellingen
- verschillende professionals
- andere burgers

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een voedselsysteem dat zorgt voor de aarde is welkom. Lees en onderteken het manifest op deplaatsen.com/manifest.

Anders omgaan met kennis
Volgens de manifestpartners vraagt de ingrijpende verandering naar een volhoudbaar voedselsysteem ook om kennis van verduurzaming. Maar wel kennis die op een andere manier wordt:
- verkregen;
- gedeeld;
- toegepast;
- beheerd.

Want, zo staat in het Manifest als een van de voorbeelden: 'Dit gebeurt vaak niet in afstemming tussen en in samenwerking met theorie en praktijk.'

De Kleine Aarde: het eerste kennis- en praktijkcentrum
Plaats De Kleine Aarde in Boxtel is een goed voorbeeld van een locatie waar manifestpartners kennis kunnen opdoen, delen, toepassen en beheren. Het is het eerste kennis-en praktijkcentrum in een netwerk van Plaatsen. Eric van Oijen van Stichting Food4Bees is hier werkzaam. Van Oijen: 'Dit wordt de eerste plek waar agrariërs zich omringd weten door een breed netwerk. Zo kunnen ze samen in een veilige omgeving stappen zetten naar een volhoudbaar voedselsysteem.'

Meer informatie over De Kleine Aarde.

Belang voor bestuivers
Van Oijen: 'Zo’n volhoudbaar voedselsysteem zorgt ook voor meer biodiversiteit en dus meer bestuivers. Ik zie het als een van mijn uitdagingen om de bestuivers te vertegenwoordigen.'

Over De Plaatsen
(Wilde) bijen en andere bestuivers vinden op akkers en weilanden niet langer een goede bed & breakfast. Dit komt door onder andere:
- schaalvergroting
- intensivering en specialisatie van agrarische bedrijven
- het gebruik van niet-natuurlijke hulpmiddelen.

Stichting De Plaatsen Nederland wil het tij keren door sneller te zorgen voor een duurzaam voedselsysteem. Ook bijen en andere bestuivers profiteren daarvan.

Het huidige voedselsysteem leidt tot een achteruitgang van:
- bodemkwaliteit
- biodiversiteit
- landschap

De initiatiefnemers van De Plaatsen merken dat veel spelers weten dat het anders kan. En ook anders moet binnen het voedselsysteem. Zij komen samen in de kenniscoalitie.

Dit artikel is geschreven samen met Eric van Oijen van Food4Bees.

Vorig artikel Doe binnenkort mee aan de evaluatie van Kennisimpuls Bestuivers!
Volgend artikel Save the date: Event Nationale Bijenstrategie 2 november 2023

Zoeken