Gewone sachembij

Haarpluimen

Er zijn acht soorten sachembijen Anthophora uit Nederland bekend, waarvan de gewone sachembij A. plumipes verreweg het meest voorkomt. Deze grote, breedgebouwde bij is in het vroege voorjaar in veel tuinen te vinden. De mannetjes gedragen zich heel opvallend: ze vliegen voortdurend snel langs bloemen, op zoek naar vrouwtjes. Als ze even stil zitten, kun je ze herkennen aan de geelwitte voorzijde van de kop en de lange, zwarte haarpluimen aan de middenpoten. Ook vrouwtjes zijn door hun grootte opvallende verschijningen.

  

Lange tong

De gewone sachembij heeft een lange tong en dit blijkt ook uit de bloemen die hij graag bezoekt. Hoewel ze niet erg kieskeurig zijn, valt wel op dat sachembijen vaak bloemen bezoeken met een lange bloembuis, zoals die van lip- en vlinderbloemen en sleutelbloemen. In tuinen zijn ze vaak rond bloeiend longkruid te vinden.

 

Nesten worden gegraven in de grond, bij voorkeur in zonnige, enigszins steile oppervlakken.

Lees meer over Het ondergrondse leven van de gewone sachembij in dit prachtig geillustreerde artikel van Anne Jan Loonstra.

Het mannetje van de gewone sachembij Anthophora plumipes is goed te herkennen aan de geelwitte voorzijde van de kop en de lange haarpluimen aan de middenpoten. Foto Anne Jan Loonstra.

Dit mannetje is juist uit zijn nestcel gekropen. Foto Anne Jan Loonstra.

Het vrouwtje van de gewone sachembij heeft een lange tong, waarmee ze de diepliggende nectar kan bereiken van lipbloemen, zoals paarse dovenetel. Foto Roy Kleukers.

Dwarsdoorsnede van een nestgang van een gewone sachembij. Het nest is gegraven in een bloembak. Aan het uiteinde van de gang is een nestcel met stuifmeelvoorraad te zien. Foto Anne Jan Loonstra.