Overig

Vreemde snuiters

Om recht te doen aan de enorme vormen- en kleurenrijkdom van zweefvliegen zou je eigenlijk alle 330 Nederlandse soorten moeten afbeelden. De zweefvliegenportretten op deze website geven slechts een beperkt beeld. Hiernaast staan nog enkele soorten afgebeeld die niet in de andere categorieën passen. En dan nog zijn er andere vreemde snuiters die hier ten onrechte ontbreken...

Een vreemde snuiter: de gewone snuitvlieg Rhingia campestris. Met zijn lange snuit en de nog langere tong die hij daarin verstopt, kan deze vlieg nectar opzuigen die voor andere vliegen onbereikbaar is. Foto Menno Reemer.

Sapzweefvliegen, zoals deze oostelijke sapzweefvlieg Brachyopa pilosa, zien er niet erg zweefvliegachtig uit. Ze lijken meer op bepaalde drekvliegen of echte vliegen. Foto Roy Kleukers.

Er bestaan ook metaalglanzende zweefvliegen, zoals dit gewoon glimlijfje Lejogaster metallina. Foto Roy Kleukers.

Ook deze slanke verschijning is een zweefvlieg: de vliegende speld Baccha elongata. Foto Roy Kleukers.

Korsetzweefvliegen Neoascia danken hun Nederlandse naam aan de sterk ingesnoerde taille. Foto Menno Reemer.

De kleine langlijf Sphaerophoria rueppelli is een soort van ruderale terreinen met pioniervegetaties. Ook op kwelders en schorren is hij algemeen. Foto Menno Reemer.