Platvoetjes

Platte voetjes

Platvoetjes Platycheirus zijn kleine, slanke zweefvliegjes, meestal met lichte vlekjes op het achterlijf. De mannetjes van de meeste soorten hebben verbrede, afgeplatte voorpootjes. Vaak zijn zowel de scheen als de tars van de voorpoot verbreed, soms alleen de tars. Op de dijen van hun voorpoten staan lange borstels, die vaak op soortspecifieke wijze gekromd of gekronkeld zijn. Deze speciaal gevormde en behaarde pootjes hebben waarschijnlijk een functie bij de paring, maar dit is nog niet opgehelderd. Mogelijk kunnen de vrouwtjes aan de hand hiervan herkennen dat ze met een mannetje van dezelfde soort te maken hebben. In Nederland komen 19 soorten platvoetjes voor. Eigenlijk behoren het vlinderstrikje en het klompvoetje hier ook toe, maar deze worden vaak nog tot het genus Pyrophaena gerekend.

 

Oevers en moerassen

Een groot deel van de soorten platvoetjes leeft in natte en vochtige gebieden, zoals moerassen en vochtige graslanden. Enkele soorten zijn vooral in bossen te vinden. De larven leven op planten, waar ze zich voeden met bladluizen. Sommige soorten hebben zich sterk gespecialiseerd, zoals het snavelzeggeplatvoetje Platycheirus perpallidus, waarvan de larven hoofdzakelijk op snavelzegge leven. 

Bij de meeste soorten platvoetjes, zoals dit scheefvlekplatvoetje Platycheirus peltatus, hebben de mannetjes verbrede, afgeplatte voortarsen. Foto Menno Reemer.

Ook het vlinderstrikje Pyrophaena rosarum is eigenlijk een platvoetje, maar dan zonder platte voetjes... Foto Menno Reemer.

In tegenstelling tot de meeste andere zweefvliegen voeden platvoetjes zich graag met het stuifmeel van grassen. Dit is een vrouwtje van het gewoon platvoetje Platycheirus clypeatus. Foto Menno Reemer. 

De slanke driehoekszweefvlieg Melanostoma scalare behoort niet tot de platvoetjes, maar lijkt er wel veel op. Foto Menno Reemer.

Over bestuivers.nl

Bestuivers.nl is een initiatief van EIS Kenniscentrum Insecten en is bedoeld als centraal punt voor kennis en informatie over wilde bestuivers in Nederland, met nadruk op wilde bijen en zweefvliegen. De website is mede tot stand gekomen dankzij het Sayers Fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Over EIS

EIS Kenniscentrum Insecten is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De stichting doet onderzoek en geeft adviezen over beleid en beheer. Daarnaast houden we ons bezig met voorlichting en educatie. Bezoek hier onze website.

Contact

EIS Kenniscentrum Insecten 
Postbus 9517 
2300 RA Leiden 
(+31) 071 7519314 
eis@naturalis.nl   

Bezoekadres 
Vondellaan 55
Leiden