Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Ambassadeur in the spotlight: Sonne Copijn

Er werken 9 ambassadeurs met de Nationale Bijenstrategie (NBS). Zij werken aan verschillende thema’s uit de Theory of Change (ToC). Zo helpen ze om van de acties in de ToC een succes te maken. Sonne Copijn van Stichting Bee Foundation vertelt waarom ze ambassadeur werd. En wat het thema gewasbeschermingsmiddelen voor haar betekent. Ze neemt ons mee in de activiteiten van Bee Foundation. Met speciale aandacht voor de wilde bijenexpeditie op de Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Sonne Copijn is bestuurder bij Stichting Bee Foundation.Bron: Fotograaf Barbe Messing - Opbouw wilde bijenexpeditie

Wat doet Bee Foundation?
Bee Foundation zet zich in voor een betere leefomgeving voor bijen, hommels en vlinders. Dit doet ze op 2 verschillende manieren. Zo legt ze bijenoases aan en verzorgt ze onderwijs. Bee Foundation geeft bij-lessen aan verschillende groepen. Van scholieren en studenten tot bewoners en gemeenten. Maar ook andere grondeigenaren horen bij de doelgroep. Zo zorgt ze voor meer aandacht voor bestuivers en hun leefomgeving.

Bee Foundation wil in 10 jaar 10.00 hectare bijenoase aanleggen. En met 250 bij-lessen mensen inspireren en trainen.

Sonne Copijn: 'Wilde bijen zijn het zoemende hart van de natuur.'

Ambassadeurschap
Sonne Copijn was direct betrokken bij de NBS en werd al snel ambassadeur. Copijn: 'Ik ben vanaf het begin ambassadeur van de Nationale Bijenstrategie. Wilde bijen zie ik als het zoemende hart van de natuur.'

Sonne Copijn: ‘Binnenkort staat het sterftepercentage van wilde bijen door GBM op de agenda in Europa. We bereiden ons voor om hiervoor aandacht te vragen.'

Thema gewasbeschermingsmiddelen
Sonne is ambassadeur voor het thema gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Ze vertelt wat ze met Bee Foundation al heeft bereikt voor dit thema. ‘Wilde bijen hebben geen baat bij de meeste gewasbeschermingsmiddelen. Vanaf 2018 hebben we ons ingezet voor een verbod op de meest giftige neonicotinoïden in Europa. Dat is gelukt.’

Bijenrichtsnoer
Maar Bee Foundation doet meer. Samen met andere organisaties vraagt ze aandacht voor de belangen van de (wilde) bij in het Bijenrichtsnoer. Dit is de Europese wetgeving voor de toelating van nieuwe GBM.

EU-ministers hebben in juni 2021 afgesproken om met één streefcijfer te komen dat honingbijen moet beschermen tegen GBM. Dit is een percentage dat aangeeft hoeveel de bijenkolonie mag krimpen door het gebruik van deze middelen. De bestuurder vraagt zich af: ‘Is het niet raar dat we aan de ene kant wilde bijen beschermen. Maar aan de andere kant ruziën over het percentage bijen wat mag sterven per spuitbeurt?

Oud-minister Carola Schouten, van het ministerie van LNV, ging uiteindelijk akkoord met een afname van 7% van een honingbijenvolk. Dit betekent een afname van 7% na één enkele spuitbeurt.’ Copijn is het hier niet mee eens. ‘Dit percentage moet natuurlijk nul zijn.

Sonne Copijn: ‘Deze week plantten we 2500 inheemse struiken en bomen in een bosrand, met ruim 100 jongeren!'

Cursussen en aan de slag in de praktijk
Naast haar aandacht voor GBM doet Bee Foundation nog veel meer voor wilde bijen. Copijn neemt ons mee in wat Bee Foundation zoal doet. Van cursussen maken en geven tot aan de slag gaan in de praktijk. Maar ook een mooie wilde bijenexpeditie maken op de Floriade in Almere.

Cursussen voor een bij-vriendelijke omgeving
'Voor Nederland Zoemt maakten we de cursussen Laat jouw Gemeente Zoemen en Laat jouw Buurt Zoemen. Dit deden we voor en samen met IVN, instituut voor Natuureducatie.' De cursus 'Laat jouw Gemeente Zoemen' is voor iedereen die betrokken is bij het groenonderhoud van de gemeente. En dit ook bij-vriendelijk wil uitvoeren. Ruim 70 gemeenten deden mee. In 'Laat jouw buurt Zoemen' leren vrijwilligers en gemeente hoe ze hun buurt bij-vriendelijk maken.

Bij-lessen in de natuur
Bee Foundation trekt voor haar bij-lessen ook de natuur in. Copijn maakt jongeren graag enthousiast voor de natuur. 'Ik hou er van om jongeren te inspireren en praktisch met ze aan de slag te gaan. Deze week plantten we nog 2500 inheemse struiken en bomen in een bosrand, met ruim 100 jongeren!'

Sonne Copijn: ‘Op dit moment beheren we 75 kilometer aan slootkanten.’

Slootkantenbeheer Flevopolder
Samen met boeren in de Flevopolder werkt Bee Foundation aan aangepast slootkanten beheer voor meer biodiversiteit. Copijn: ‘Op dit moment beheren we 75 kilometer aan slootkanten. De inzet van de boeren inspireert mij. Ze zijn blij zijn met de resultaten van de eerste 2 jaar. We willen dat dit project een groen-blauwe dienst wordt. En daarmee onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Als dat lukt, kunnen veel meer deelnemers meedoen. Zo komt Bron: Fotograaf Macula Films - Sonne Copijn als hommelkoningin bij de wilde bijenexpeditieer een belangrijke dooradering in het agrarische land.’

Wilde bijenexpeditie op de Floriade
Bee Foundation kreeg een mooie opdracht van Stichting Weerwoud. Voor de Floriade mocht ze een wilde bijen expeditie maken.

Copijn legt uit: 'Dit is een expositie rondom een perceel met Agro forestry landbouw.’ Op dit perceel staan verschillende boom- en struikgewassen in combinatie met akkerbouw en veeteelt. Ze vertelt dat het agro forestry perceel is gemaakt door Stichting Weerwoud, met Xavier San Giorgi. Hij is oprichter van Stichting Weerwoud, architect en agro forestry expert. Ook is ze blij met de foto's voor de expositie, gemaakt door Pieter van Breugel. 'Ze geven een goed beeld van wilde bijen.'

Wat kunnen we verwachten van de expeditie? Copijn: ‘De expeditie laat de relatie zien tussen biodiversiteit en wilde bijen. Vanuit verschillende invalshoeken en lagen.’

Sonne Copijn: ‘'Tijdens de expeditie doen kinderen verschillende wilde bijen ervaringen op.’

Kinderen leren kijken door de ogen van de bijBron: Fotograaf Barbe Messing - Wilde bijenexpeditie
De eerste laag is voor het algemene publiek. De tweede laag is voor onderwijs aan basisschoolleerlingen. Over de tweede laag vertelt Copijn meer. De bestuurder verklapt alvast wat klassen gaan meemaken op de expeditie.

‘Een hommelkoningin heet de klassen welkom in haar nest, verscholen aan de oever tussen koninginnenkruid en riet. Als ‘hommels’ vliegen de kinderen uit om stuifmeel te verzamelen. Onderweg doen ze verschillende wilde bijen ervaringen op.

Bijvoorbeeld hoe bloemen stuifmeel naar bijen laten vliegen. Of waar bijen wonen en welk voedsel ze verzamelen. Maar ook hoe jonge wilde bijen in hun nest onder de grond praten over buiten. Wat denken ze daar tegen te komen? Als bij-effect leren kinderen ook hoe ons eten ontstaat.'

Bee Foundation combineert met dit spel ervaringen met kennis. Copijn: 'We hopen zo bij kinderen de verwondering te wekken.'

Sonne Copijn: ‘Ik hoop dat de expeditie na de Floriade ‘uitvliegt’ naar meer plekken in Nederland.’

Kennis over wilde bijen
De bestuurder is enthousiast over de wilde bijenexpeditie. ‘We maken belangrijke kennis over wilde bijen beschikbaar. En zorgen voor een verdieping van de kennis die er al is. Daarmee dragen we ook bij aan de doelstellingen van de Nationale Bijenstrategie.

Het ministerie van LNV zorgde er onder andere voor dat de wilde bijen expeditie er kwam. Copijn denkt dat de expeditie ook voor een breder publiek geschikt is. ‘Om zo te leren over wilde bijen en biodiversiteit’. Ze spreekt de hoop uit dat ‘de expeditie na de Floriade 'uitvliegt' naar meer plekken in Nederland.’ En Bee Foundation is daar al mee bezig. Copijn: We hebben daarvoor de eerste offertes al aangevraagd.’Bron- Bee Foundation - QR-code informatie Floriade op de website

Lees meer over de wilde bijenexpeditie op de Floriade op www.bee-foundation.nl.

De Floriade in Almere is dit jaar te bezoeken van 14 april tot en met 9 oktober.

Vorig artikel Uitnodiging: welke informatie heb je nodig voor jouw bijeninitiatief?
Volgend artikel Laat je horen voor de bestuivers in Europa!

Zoeken