Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Bij-vriendelijke partner in de kijker

De Nationale Bijenstrategie is weer een partner rijker. Namens Witteveen Groenprojecten en Advies, in het Friese Dronryp, heeft Lisa van Dijk de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Wij stelden haar vier vragen over de bijdrage van Witteveen Groenprojecten en Advies.

Op welke manier draagt Witteveen Groenprojecten en Advies bij aan de Nationale Bijenstrategie?  
Het viel ons op dat er in onze naaste leefomgeving nog veel verbeterd kan worden, zowel voor de bijen als de biodiversiteit in het algemeen. Witteveen Groenprojecten en Advies maakt plannen met daarin toekomstperspectief voor gemeenten en bedrijven. Daarnaast creëren we visies en maken we beleid. Kortom: in alle onze projecten kunnen we iets bijdragen aan de biodiversiteit ten behoeve van de bij. Eigenlijk ondersteunden we dus al de Nationale Bijenstrategie, maar nu onze handtekening eronder staat is het officieel. 

Wat is er in jullie laatste projecten gebeurt met betrekking tot de bestuivers?
Biodiversiteit is allesomvattend, we proberen dit altijd te vergroten. Een mooi voorbeeld is het bermbeheerplan voor de gemeente Harlingen. Hierin wordt gewerkt aan kruidenrijke bermen, wat het insectennetwerk ten goede komt. Daarnaast verlenen we ecologische diensten aan onze opdrachtgevers, zoals QuickScans en ecologische begeleiding. Eigenlijk maakt biodiversiteit altijd deel uit van onze adviezen.

Waarom vinden jullie het belangrijk om iets te doen voor de bijen/bestuivers?
De aftakeling van het leefgebied van bestuivers gaat ons aan het hart. Wij als groen adviesbureau willen en kunnen hier iets aan doen. Ons inzetten voor de bestuivers is een missie waar we graag bij aansluiten en een kans die we in al onze projecten willen benutten.

Doen jullie op kantoor iets voor de bijen?
Ja, dat doen we zeker. Rond ons pand hangen er meerdere insectenhotelletjes en op ons dakterras hebben we verschillende bijenmengsels ingezaaid. Zodoende proberen we ook op onze standplaats aan de bestuivers te denken. Een tip die we nog hebben is: denk niet alleen na over wat je gaat doen voor de bestuivers, maar denk vooral na waar je iets wilt gaan doen.

 

Volgend artikel Groene Cirkel Bijenlandschap op lijst voor internationale erkenning

Zoeken