Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Groene Cirkel Bijenlandschap op lijst voor internationale erkenning

Op 24 juni is de eerste stap gezet om het Groene Cirkel Bijenlandschap internationaal te laten registreren als bijzonder gebied voor de biodiversiteit. Ook wel een Verified Conservation Area genoemd (VCA). Berend Potjer, gedeputeerde Natuur voor de Provincie Zuid-Holland, zette daarvoor zijn handtekening.  

Wat is het Groene Cirkel Bijenlandschap?
Dit is het gebied rondom Leiden en loopt van Den Haag tot en met de Bollenstreek en van Nieuwkoop tot de kust. Hierin werken overheden, boeren, bedrijven, burgers en belangenorganisaties sinds 2015 samen aan een bloemrijk netwerk voor bijen en nestelplekken.

Waarde bijenlandschap
Gedeputeerde Potjer geeft aan waarom het bijenlandschap zo belangrijk is: “De bij geeft vleugels aan de biodiversiteit. Door meer en diverse bloeiende planten voor de bijen vinden meer insecten voedsel. Deze insecten zijn op hun beurt weer voeding voor de vogels en andere kleine dieren, die hierdoor ook weer beter kunnen overleven.”
Prof. Dr. Koos Biesmeijer, Wetenschappelijk Directeur Naturalis Bodiversity Center, voegt daar aan toe: “We zijn blij dat de provincie het gebied wil laten registreren als bijzonder gebied voor de biodiversiteit. Het aantal soorten bijen is in de afgelopen vijf jaar in dit gebied al met 34% toegenomen. Het is daarmee een zeer waardevol gebied.”

Inzet provincie
De provincie wil zich voor een langere periode inzetten voor een bijzonder bijenlandschap. Met als doel het aantal bijen en andere soorten bestuivers te vergroten. Ze ondersteunt in ontwikkeling en beheer van het bijenlandschap en draagt het belang ervan uit. Daarnaast beperkt ze het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en stopt daarmee waar mogelijk. Ook laat de provincie door bijvriendelijk beheer bermen tot bloei komen. Zolang dit kan qua verkeersveiligheid.

Registratie en verantwoording
Een privéterrein, bedrijfsterrein, landbouwareaal of nationaal park kan ook een VCA zijn. Er is een internationale lijst van VCA-gebieden. Het Groene Cirkel Bijenlandschap is genomineerd voor het VCA-keurmerk. Voor de registratie moeten de partners een programma voor het hele gebied opstellen met  uitgewerkte doelen. Daarna houden ze elkaar op de hoogte over het behalen van de doelen.
Tijdens de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor alle partners ondertekenden ook de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Alphen a/d Rijn, Zoetermeer en de Groene Klaver en Staatsbosbeheer de verklaring voor de registratie. Het netwerk Voedselbossen, Universal Green Fields en Biodivers ondertekenden de visie van het Groene Cirkel Bijenlandschap.

Vorig artikel Bij-vriendelijke partner in de kijker
Volgend artikel Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?

Zoeken