Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?

De financiële sector loopt risico’s door biodiversiteitsverlies. Dit komt uit onderzoek van de Nederlandse Bank (DNB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Ze brachten de risico’s van biodiversiteitsverlies voor de sector in beeld.Honingbij en bestuiving

Beide organisaties raden financiële instellingen aan om deze risico’s op tijd in kaart te brengen. Nederlandse financiële instellingen financieren wereldwijd voor 510 miljard euro bedrijven met een hoge of zeer hoge afhankelijkheid van een of meerdere ecosysteemdiensten. Dierlijke bestuiving is een van deze ecosysteemdiensten. De financiële sector is wereldwijd voor 28 miljard euro blootgesteld aan bestuivingsafhankelijke producten.

Financiering bedrijven met negatieve invloed op biodiversiteit
De financiering van een bedrijf met een grote negatieve invloed op biodiversiteit brengt reputatie- en transitierisico’s met zich mee. Zo hebben Nederlandse financiële instellingen 97 miljard euro aan financiering uitstaan bij bedrijven waar sprake is van milieucontroverses. Is de negatieve invloed direct te herleiden is naar een bedrijf? Dan lopen zowel het bedrijf als de financiële instellingen reputatieschade op.

Overheidsbeleid of veranderende consumentenvoorkeuren
Overheidsbeleid of verandering in consumentenvoorkeuren om schade aan biodiversiteit te verminderen, vragen aanpassing van de bedrijfsactiviteiten. Bijvoorbeeld de overgang naar minder stikstofintensieve bedrijfsmodellen. Dit kan leiden tot risico’s voor de lening van 81 miljard euro van de drie Nederlandse grootbanken aan sectoren die stikstof uitstoten.

Biodiversiteitsrisico’s: een winstwaarschuwing
DNB en PBL adviseren financiële instellingen om op tijd hun biodiversiteitsrisico’s in kaart te brengen. Om zo een goed risicobeheer mogelijk te maken. De resultaten van hun onderzoek geven een ondergrens van de totale blootstelling van financiële instellingen aan risico’s van biodiversiteitsverlies. Onder meer door de beperkte beschikbaarheid van gegevens is alleen een beperkt aantal biodiversiteitsrisico’s onderzocht. Daarom kan niet worden geconcludeerd dat andere risico’s minder belangrijk zijn.

Klimaat en biodiversiteit
Klimaatverandering is een van de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies. Tegelijkertijd kan het verlies aan biodiversiteit door bijvoorbeeld ontbossing, en de daarbij vrijkomende CO2, ook klimaatverandering versterken. Andersom kan een goed beheer van bossen juist bijdragen aan het voorkomen van verdere klimaatverandering. Daarnaast geldt voor zowel klimaat als biodiversiteit dat historische gegevens niet representatief zijn voor het voorspellen van de toekomst. Voor financiële instellingen is het daarom belangrijk de klimaat risico’s en biodiversiteitsrisico’s in relatie tot elkaar te bekijken.

 

Dit bericht verscheen eerder op de website van De Nederlandse Bank.

Vorig artikel Groene Cirkel Bijenlandschap op lijst voor internationale erkenning
Volgend artikel Help jij mee met hommels tellen?

Zoeken