Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Context-afhankelijke richtlijnen: haalbare oplossingen om concurrentie tussen de wilde bij en de honingbij te voorkomen

We merken steeds vaker dat honingbijen in Nederland niet gewenst zijn in beschermde (natuur)gebieden. Dit komt meestal doordat honingbijen en wilde bijen daar concurreren om voedsel. We denken dat dit een negatief effect heeft op de wilde bij. En dat we voedselconcurrentie tussen beide soorten moeten voorkomen. Maar het is juist het landschap waarin de wilde bij en de honingbij samenkomen dat voor een groot Fotograaf: Jeroen Scheper - Honingbij en 2 wilde bijen (hommels) op een zonnebloemdeel bepaalt hoe ze op elkaar reageren.

Wageningen Environmental Research (WENR) beschrijft in haar rapport de haalbaarheid van context-afhankelijke richtlijnen. Kunnen deze richtlijnen de concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen voorkomen? In het rapport lees je oplossingsrichtingen voor zowel de korte als de lange termijn.

Het rapport is onderdeel van onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers. WENR verzamelde voor het rapport wetenschappelijke resultaten en voegde die samen. Hiervoor deed ze literatuuronderzoek. Daarnaast organiseerde ze verschillende brainstormsessies met onderzoekers van andere wetenschappelijke organisaties uit Kennisimpuls Bestuivers:

  • Wageningen University & Research (WUR)
  • Bijen@WUR
  • Naturalis Biodiversity Center
  • EIS Kenniscentrum Insecten

Aandacht voor wilde bijen
Door een tekort aan informatie bleef de concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen lang onbekend. Dit veranderde toen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2003 de eerste Rode Lijst voor wilde bijen opstelde. Op deze lijst staan de in ons land bedreigde soorten wilde bijen. Hierop stonden toen al veel soorten die in Nederland voorkomen. Een gerichte bescherming was daarom nodig.Toen kwam de mogelijke concurrentie met honingbijen ook al aan de orde.

Noodzaak informatie
De toenemende informatie over de concurrentie tussen de honingbij en de wilde bij geeft ook de noodzaak aan om actie te ondernemen. Er moet een betere afstemming komen tussen het gebruik van de beschikbare ruimte en/of voedselbronnen van honingbijen en wilde bijen. Aan de andere kant zorgt dit er ook voor dat meer informatie noodzakelijk is.

Lees het hele rapport op de website van Kennisimpuls Bestuivers.

Vorig artikel Gemeente Hellendoorn wint provinciale 'Blije Berm'-verkiezing
Volgend artikel Nationale Bijenstrategie in de Amerikaanse media: een ark voor bijen

Zoeken