Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Gemeente Hellendoorn wint provinciale 'Blije Berm'-verkiezing

Mooi nieuws van onze partner provincie Overijssel. De gemeente Hellendoorn heeft de 'Blije Berm'-verkiezing gewonnen. Steenwijkerland eindigde op de 2e plaats. De aanmoedigingsprijs was voor de gemeente Dalfsen.Bron: Gemeente Hellendoorn - Anneriek Simons, Beleidsmedewerker Groen, Annemarie Dubbink, Wethouder gemeente Hellendoorn en Erik Pluimers, Medewerker Groen in winnende berm Helmkruidlaan in Nijverdal

'Blije berm'-verkiezing
Provincie Overijssel organiseerde de 'Blije Berm'-verkiezing. Hiermee wil ze gemeenten aanmoedigen om meer te doen met ecologisch bermbeheer. Ecologisch beheer van bermen houdt rekening met de planten en dieren die in de berm leven, red. 13 gemeenten meldden hun 'blije berm' aan. 'Een blije berm is een berm waar insecten, vlinders en bijen blij van worden. Maar ook vogels en kleine zoogdieren,' vertelt ecoloog Douwe Schut. Alle kilometers aan groen langs de wegen kunnen volgens Schut een prachtig lint vormen. En voor heel veel soorten een goede plek bieden. Maar daarvoor is wel ecologisch bermbeheer nodig.

Winnende berm
De winnende berm in de gemeente Hellendoorn ligt langs een rondweg om een wijk. De jury geeft verschillende redenen waarom deze berm de eerste prijs voor ecologisch bermbeheer verdient. De berm heeft:

  • veel inheemse kruiden;
  • meer kruiden dan gras;
  • open grond.

De jury gaf daarnaast aan dat ecologen in de berm verschillende bestuivers vonden. Bijvoorbeeld de:

  • steenhommel
  • tuinhommel
  • blinde bij
  • pluimvoetbij

Ook is het maaibeheer in orde. De berm is voor een deel ongemaaid. De jury concludeerde: 'De berm is 25 jaar geleden al aangepast naar een ecologische berm en is nu nog steeds heel rijk aan soorten. Dat is wel het bewijs van goed beheer.'

De juiste stappen
Wethouder Annemarie Dubbink van de gemeente Hellendoorn is blij met de prijs. 'We vinden het belangrijk om meer ruimte te geven aan insecten en andere diersoorten. We zorgen voor meer biodiversiteit en daardoor ook voor de gezondheid van onze inwoners. Dat lukt door een andere manier van beheer en door de inzet van onze buitendienstmedewerkers. Vanaf volgend jaar breiden we het ecologisch bermbeheer uit naar alle bermen binnen de bebouwde kom. Deze prijs benadrukt dat we de juiste stappen zetten!'

Prijzen
Hellendoorn en Steenwijkerland krijgen als nummer 1 en 2 een bord voor in hun berm. Ook krijgen ze een vlinderidylle. Een idylle is een groot bloemrijk grasland met inheemse planten. Dit zijn planten die al voorkomen in de regio. De gemeente Dalfsen kreeg de aanmoedigingsprijs, omdat ze goed op weg is naar ecologisch bermbeheer. De gemeente mag daarom meedoen aan de kennisdag voor beheerders vanuit de Vlinderstichting.


Alle gemeenten die hebben meegedaan krijgen een juryrapport over hun ingediende berm. Ook krijgen ze de tip om de subsidie voor ecologisch bermbeheer aan te vragen. De provincie Overijssel verstrekt deze om gemeenten te helpen met ecologisch bermbeheer.

Tips voor een 'blije berm'
Wil je ook een 'blije berm'? Ecoloog Schut noemt daarvoor een aantal tips. Een goed maaibeleid is belangrijk. Dit betekent onder andere dat je minder en in delen maait en het maaisel afvoert, red.

Een andere tip is om bomen en struiken in de berm te planten, naast bloemen en grassen. Schut: 'Dat is onder andere fijn voor vogels. Maar ook vlinders zijn er bij gebaat, bijvoorbeeld als rustige plek om te verpoppen.'

Tot slot adviseert Schut bermbeheerders om contact op te nemen met een ecoloog. Die kan adviseren over passende soorten bij de lokale flora en fauna.

Dit nieuwsbericht verscheen eerder op de website van de provincie Overijssel.

Vorig artikel Wat heeft de Nationale Bijenstrategie al gebracht en wat is nog nodig?
Volgend artikel Context-afhankelijke richtlijnen: haalbare oplossingen om concurrentie tussen de wilde bij en de honingbij te voorkomen

Zoeken