Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Wat heeft de Nationale Bijenstrategie al gebracht en wat is nog nodig?

In 2030 zijn bestuivers en bestuiving duurzaam behouden en bevorderd, dat is het eindddoel van de Nationale Bijenstrategie. Liggen we op koers om dit te halen? Hoe hebben de initiatieven van de partners bijgedragen aan het einddoel? En wat zijn de behaalde resultaten tot nu toe? Dit onderzochten 14 partners van de strategie in een workshop op 6 juli, onder begeleiding van Stichting Akvo. De workshop leverde mooie inzichten op. Die weer leidden tot nieuwe actiepunten.

Onder de deelnemers waren veel ambassadeurs van de Nationale Bijenstrategie (NBS). Zij vertegenwoordigden de verschillende thema’s van de Theory of Change (ToC) van de NBS. Over de ToC lees je verderop in de tekst meer.Bron: Akvo - Agenda Outcome harvesting

75 duidelijke resultaten
Akvo maakte een kort verslag over de workshop. In de workshop is er flink geoogst! Samen verzamelden de partners maar liefst 75 resultaten! Om deze te ordenen, keken ze naar het belang van deze resultaten voor de NBS. En of de NBS heeft bijgedragen aan het resultaat.

Een aantal mooie voorbeelden
Een voorbeeld van een mooi resultaat zijn de duizenden basisscholen die lessen verzorgen over bijen. Kinderen vertellen hier weer over aan hun ouders. Zo worden steeds meer mensen zich bewust van het belang van bijen. En zijn ze eerder bereid tot actie. Imkers en andere vrijwilligers verzorgen de gastlessen. En onder andere Nederland Zoemt maakte daarvoor de educatiematerialen.

Een ander mooi voorbeeld komt van de bijenlandschappen. Deze regionale netwerken hebben groei en ontwikkeling doorgemaakt. Kennisimpuls begeleidt deze netwerken voor langere tijd. Ze maakte voor beginnende en bestaande bijenlandschappen de 'Routekaart Bijenlandschappen'. Op deze routekaart staat een overzicht met succesfactoren voor een bijenlandschap. Daarnaast weten netwerken elkaar beter te vinden.

Ook staat het vraagstuk voedselconcurrentie steeds hoger op de politieke agenda. En besteden de media hier meer aandacht aan. Met voedselconcurrentie wordt bedoeld dat er niet altijd en overal genoeg stuifmeel en nectar is voor bestuivende insecten. Dit kan zorgen voor concurrentie tussen de honingbij en de wilde bij. Meer voedselaanbod helpt. Daarnaast kunnen kennis(overdracht), afspraken en beheerrichtlijnen helpen om voedselconcurrentie te voorkomen, red.

Aanpak workshop
Akvo daagde de deelnemers uit om de resultaten van de strategie zo duidelijk mogelijk op te schrijven. 'In 3 groepen gingen we aan de slag met overkoepelende thema’s: 

  1. Kennis en Educatie
  2. Bedreigde Soorten, Voedselconcurrentie, Imkerij en Bestuiving
  3. Groene Maatregelen, Landbouw en Gewasbeschermingsmiddelen (GBM)

Voor deze thema's moesten ze aantal kernvragen beantwoorden:

  • Wat is er bereikt?
  • Wat is het belang van dit resultaat?
  • Wat is de bijdrage aan het doel van de Nationale Bijenstrategie?'

Wat is nog nodig om het einddoel te halen?
Tot slot vergeleken de deelnemers de belangrijkste resultaten met de stappen in de ToC. De ToC is een diagram dat laat zien wat nog nodig is om ons einddoel in 2030 te halen. Op welke manier je dit doet en met welke partijen, red. Akvo heeft ook meegeholpen om de ToC voor de NBS op te stellen.

De vergelijking met de ToC maakte duidelijk voor welke thema's resultaten zijn gehaald. Maar ook waarmee de NBS in de toekomst nog aan de slag moet. Of waarop ze misschien nog moet bijsturen om de gewenste resultaten te halen. Dit leverde veel nieuwe inzichten op. Zo zijn voor verschillende thema's al belangrijke stappen gezet. Aan de andere kant blijven resultaten voor de thema's Landbouw en Bestuiving nog achter bij de andere thema's. Ook viel op dat de begrippen ‘biodiversiteit’ en ‘klimaat’ missen in de ToC.

Vervolgstappen Bron: Akvo - Tafel workshop met materialen
De nieuwe inzichten leidden ook tot nieuwe actiepunten. Een vervolg workshop staat al in de planning om de acties uit te werken. En om de ToC aan te passen met de nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Ook staat de ontwikkeling van een communicatiestrategie dan op de agenda.

Op de route naar impact
'We kijken terug op een geslaagde workshop.' Door de voortgang van de NBS te bespreken kwamen de deelnemers tot mooie inzichten. En dachten ze na over mogelijke vervolgstappen. Daarnaast was de workshop een mooie kans om kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren en de verbinding op te zoeken.

Tijdens de workshop was er ook ruimte om zorgen te bespreken en voor opbouwende kritiek. Er moet nog veel gebeuren om het gewenste doel in 2030 te halen. De workshop was weer een volgende stap op de route naar het einddoel van de NBS: het duurzaam behouden en bevorderen van bijen en andere bestuivers.

Meer informatie over de ToC van de NBS? Bekijk het diagram in tekst en beeld en de uitleg op de website van de Nationale Bijenstrategie.

Vorig artikel Roadmap to Pollinators’ Paradise: delfstofwinners werken aan natuur
Volgend artikel Gemeente Hellendoorn wint provinciale 'Blije Berm'-verkiezing

Zoeken