Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

De Bijenkorf en Staatsbosbeheer samen in actie voor de wilde bij

Een mooie samenwerking van warenhuis de Bijenkorf, Buitenfonds en Staatsbosbeheer. Samen zetten ze zich in voor de wilde bij. De Bijenkorf draagt via het Buitenfonds financieel bij en zet ook eigen vrijwilligers in. Zo krijgen boswachters hulp van medewerkers van de Bijenkorf om de leefomstandigheden te verbeteren. Wilde bijen krijgen hierdoor meer nestelmogelijkheden en het voedselaanbod verbetert. Ook zorgt de Bijenkorf voor de aanleg van bijenbanken en het aanplanten van een nectarbos. Bron: Website Staatsbosbeheer -  Directeur van Staatsbosbeheer, Sylvo Thijsen en CEO van de Bijenkorf, Giovanni Colauto, boren gaatjes in houten palen voor de bijen

De CEO van de Bijenkorf, Giovanni Colauto en Staatsbosbeheer-directeur Sylvo Thijsen maakten hun partnerschap op 19 mei 2021 officieel. Ze plaatsten daarvoor samen een bijenhotel in het Utrechts Fort Ruigenhoek.

Duurzaamheidsstrategie Bijenkorf
De samenwerking tussen de Bijenkorf, Buitenfonds en Staatsbosbeheer past in de duurzaamheidsstrategie van het warenhuis. Sinds 2017 is hun motto De Toekomst Is Groen. De bij redden speelt daarin een belangrijke rol. Dit zie je ook terug in de campagne van de Bijenkorf. Al vier jaar lang voeren ze campagne voor de bij, in hun winkels en online.

Vrijwilligerswerk medewerkers Bijenkorf
Ook medewerkers van de Bijenkorf helpen actief mee. Ze gaan met boswachters de natuur in, in de buurt van 7 Bijenkorf-winkels. Daar maken ze meer nestgelegenheid voor wilde bijen. De Bijenkorf schonk en plaatste daarvoor houten palen. Wilde bijen kunnen daarna nestelen in de geboord gaten. Veel wilde bijen nestelen ook in de bodem. Door struiken te verwijderen kan de zon de bodem beter verwarmen.

Investeren voor de wilde bijen
Met hulp van de Bijenkorf is de insectentuin, in het Brabantse Heeze, uitgebreid met een nectarbos met bomen en struiken. Dit bos zorgt in het voorjaar voor meer nectar en stuifmeel, als de heide nog niet bloeit. Ook kreeg de Houtrakerbeemd bij Halfweg een bijenbank. Naast het aanwezige voedsel in dit gebied is er nu ook nestgelegenheid.

Meetbare effecten
De Bijenkorf maakt ook het volgonderzoek van de bijenstand mogelijk. Dit onderzoek vindt plaats in 8 gebieden. Hierbij houdt elk gebied zich bezig met een specifieke bijensoort. Om het jaar wordt gekeken welke en hoeveel bijensoorten er voorkomen. Zo meet en monitort elk gebied de effecten van de nieuwe voorzieningen. Alle activiteiten richten zich op specifieke bijensoorten, maar helpen ook andere (wilde) bijen.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Staatsbosbeheer.

Vorig artikel Het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en bestuivers
Volgend artikel Feestelijke opening bijenoase 20 mei 2021

Zoeken