Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Kennismaken met: de Bijenstichting, organisator van de Nationale Zaaidag

We mogen weer een nieuwe partner welkom heten! Deze keer stellen we een aantal vragen aan Jaap Molenaar, directeur-bestuurder van de Bijenstichting en directeur van het Bijen Educatiecentrum. De Bijenstichting zet zich vooral in voor de wilde bij. Dit doen ze door voorlichting te geven. Daarnaast stimuleren ze initiatieven die bijdragen aan verbetering van de voedselvoorziening voor bijen.Bron: Bijenstichting - Jaap Molenaar met het ondertekende bordje voor de NBS

Ontstaan van de Bijenstichting
Jaap: ‘In 2009 hebben we de Petitie Stop de Bijensterfte gestart. Deze petitie is met 40.000 handtekeningen aangeboden aan de vaste commissie voor LNV. Als gevolg daarvan is de Bijenstichting ontstaan. De Bijenstichting blijft het overheidsbeleid volgen en beïnvloeden om bedreigingen weg te nemen voor de bijen.'

De Bijenstichting zorgt voor betere leefomstandigheden van de bijen in Nederland. Daarmee levert ze een grote bijdrage aan de voedselvoorziening van mens en dier. In haar voorlichting vertelt ze dan ook niet alleen over de verschillende soorten wilde bijen en waarom deze zo belangrijk zijn. Jaap: ‘We leren mensen vooral hoe zij de juiste voedselplanten kiezen.’

Jaap noemt kort de doelen van de Bijenstichting:

  • ‘Iedereen in Nederland is zich bewust van de bijensterfte en kent de gevolgen daarvan.
  • Burgers, overheden en (agrarische) bedrijven zorgen actief voor voedsel en onderdak voor bijen.
  • Zoveel mogelijk donateurs en sponsors werven om alle activiteiten te kunnen ontwikkelen.'

Samen met experts en vrijwilligers probeert de Bijenstichting haar doelen te halen.

Jaap Molenaar: ‘Naast ons kantoor hebben we een demonstratie- en proeftuin aangelegd van maar liefst 6000 m2.’

Wat doen jullie allemaal?
Jaap vertelt over de landelijke vrijwilligersorganisatie Bijenstichting ‘Educatie en Advies’, een onderdeel van de Bijenstichting.‘Vanaf 2019 zet deze stichting zich in voor verschillende initiatieven. Zo draagt ze bij aan een betere voedselvoorziening voor bijen. En zorgt ze voor meer voorlichting over wilde bijen. Hiervoor hebben we naast ons kantoor, het Bijen Educatiecentrum in Vorden, een demonstratie- en proeftuin aangelegd van maar liefst 6000 m2. Tijdens open dagen kun je deze bezoeken.

In deze boomgaard met verschillende hoogstam fruitbomen vind je demonstratievelden en bloemenborders met bij-vriendelijke planten. Zo zie je in de praktijk wat geschikte voedselplanten zijn voor bijen.'

Voor wie meer wil weten over bijen biedt het Bijen Educatiecentrum verschillende online cursussen en webinars aan. Bijvoorbeeld over hoe je bijen kunt herkennen of hoe ze leven. Daarnaast vind je in de maandelijkse nieuwsbrief van de Bijenstichting tips voor een bij-vriendelijke tuin. Ook verschijnt er elke maand een groot artikel in Gardeners’World. (Redactie: een maandelijks tuintijdschrift).

Ook organiseert de Bijenstichting verschillende evenementen, zoals:

De Bed & Breakfast voor Bijen estafette en de Nationale Zaaidag horen een beetje bij elkaar. Jaap legt uit hoe dit zit.

Jaap Molenaar: ‘Wereldwijd zijn wetenschappers het met elkaar eens: bijen worden bedreigd met uitsterven. Je kunt heel makkelijk zelf iets goeds doen voor de bijen.’

Bed & Breakfast voor Bijen estafette
Jaap: ‘Dit is een actie van de Bijenstichting in aanloop naar de Nationale Zaaidag. Hiermee willen we voor een langere periode aandacht vragen voor het voedselaanbod en de nestelgelegenheid van bijen. De actie duurt van half februari tot eind april. Iedereen kan meehelpen om beter voedsel voor de bijen te regelen. Dit doe je bijvoorbeeld door duurzaam zaaigoed in je eigen tuin te gebruiken.'

Jaap legt de nadruk op de noodzaak van goede en gevarieerde voeding voor de bijen. ‘Wereldwijd zijn wetenschappers het met elkaar eens: bijen worden bedreigd met uitsterven. Je kunt heel makkelijk zelf iets goeds doen voor de bijen:

  • Zaai verschillende soorten planten.
  • Zet bijenhotels in je tuin.
  • Plant wat meer eenjarige of meerjarige bloemen.

Daar komen de bijen wel op af. Zo zorg je zelf voor een eigen Bed & Breakfast voor bijen in je tuin!'

‘Met deze evenementen willen we mensen aanzetten tot actie,’ vertelt Jaap. ‘Zodat ze zich meer gaan inzetten om het leefmilieu van de bijen in Nederland te verbeteren.’

Initiatief Nationale Zaaidag: bloemen zaaien voor bijen en andere bestuivers
Met de Nationale Zaaidag draagt de Bijenstichting bij aan de Nationale Bijenstrategie. Deze dag organiseert ze al 8 jaar samen met de Stichting Bijenvrienden. Op deze dag zaaien tienduizenden mensen bloemen voor bijen en andere bestuivers. Iedereen kan meedoen! Het doel is om één groot bloemenlint voor bijen te maken. De Nationale Zaaidag is al erg bekend in Nederland. Verschillende bedrijven besteden hier aandacht aan of organiseren activiteiten.

De Nationale Zaaidag vraagt veel voorbereiding vooraf. Jaap: ‘Ruim voor de start van de dag overleggen we al met onze partners over de aanpak. We maken voor deze dag altijd een speciale actiepagina op onze website. Ook maken we reclame via onze nieuwsbrieven en sociale media.'

Jaap Molenaar: ‘We zien dat de Nationale Zaaidag bijdraagt aan bewustwording.’

Effecten Nationale Zaaidag
Jaap ziet dat de Nationale Zaaidag effect heeft. Jaap: 'De belangstelling blijft. Steeds meer lokale groepen en scholen zijn actief. We zien dat deze dag bijdraagt aan bewustwording. Bijen zijn belangrijk en daarom moeten we ervoor zorgen dat ze toegang hebben tot voldoende voedsel.’

Ervaringen Nationale Zaaidag 2021
Door corona verliep de Nationale Zaaidag iets anders dit jaar. Jaap: ‘Normaal vragen we ook groepen om samen te zaaien, dat kon nu helaas niet.' Wel zagen ze dit jaar een mooie, nieuwe ontwikkeling. Jaap: ‘Mensen zetten zich actiever in voor een bij-vriendelijke tuin. We zagen veel bestellingen voor bloemzaden. En ook steeds meer voor inheemse zaden!’

Hoe staat het met de volgende Nationale Zaaidag?
Helaas kunnen we als redactie nog geen tipje van de sluier oplichten. De Bijenstichting is nog niet begonnen met de voorbereidingen. Wel kunnen we alvast vertellen dat de volgende Zaaidag op vrijdag 22 april 2022 is. Jaap hoopt dat volgend jaar groepen weer samen kunnen zaaien in gemeenschappelijke tuinen. En dat ook schoolklassen weer met hun leerkracht kunnen zaaien in de schooltuinen.

Samenwerking
De Bijenstichting werkt samen met een aantal partners: verschillende (natuur)organisaties en bedrijven die staan voor duurzaamheid en bij-vriendelijk handelen. Bijvoorbeeld organisaties voor duurzame voeding en wildebloemenzaden. Maar ook stichtingen die zich inzetten voor meer biodiversiteit.

Meer informatie over de partners van de Bijenstichting vind je op hun website.

Jaap: ‘Onze samenwerkingspartners ondersteunen de bijenstrategie en leveren direct of indirect een bijdrage aan het verbeteren van de voedselvoorziening voor bijen. Wij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe partijen en samenwerkingen. We willen nog meer de samenwerking zoeken met agrarische organisaties. Zo willen we bij-vriendelijkere land- en tuinbouw stimuleren.’

Wil je (als partner) de Bijenstichting helpen bij het halen van hun doelen? Promoot dan hun acties, bijvoorbeeld de Nationale Zaaidag. Of werk mee als partner aan activiteiten!

Vorig artikel Uitnodiging webinar Nederlandse Bijenhoudersvereniging 28 september: Hoe gaat het nu écht met de bij?
Volgend artikel Goed nieuws voor bestuivers: Europees Parlement akkoord met “van boer tot bord”-strategie

Zoeken