Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Pilot Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit in Flevoland

In Flevoland ging half augustus de pilot ‘aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit’ van start. Hierin gaan boeren aan de slag met een ander slootkantenbeheer. Gefaseerd maaien en afvoeren van maaisel zorgen voor meer planten rondom slootkanten. En daardoor meer en andere insecten. Deze pilot geeft invulling aan het landelijke en provinciale Actieplan Biodiversiteitsherstel en de Nationale Bijenstrategie in de provincie Flevoland.Bron: Website Actieplan Bodem en Water - Boeren en andere betrokkenen bij ronde langs slootkanten aan de Ellerweg in Biddinghuizen

Het agrarisch gebied in Flevoland lijkt geen geschikt leefgebied voor insecten, maar toch zijn er veel mogelijkheden. Boeren en andere betrokkenen zetten zich samen met BDEKO (vereniging van biologische boeren in Flevoland), Flevolands Agrarisch Collectief (FAC), Bee-Foundation en Landschapsbeheer Flevoland in voor meer biodiversiteit. Ze doen dit door in fases de slootkanten te maaien en daarvoor andere manieren te gebruiken, zoals maaizuigen en maaiharken. Het maaisel wordt hierbij afgevoerd.

Doelen van de pilot
Gefaseerd maaien en afvoeren van maaisel moeten zorgen voor een blijvende plek voor meer soorten bloeiende planten rondom slootkanten. Slootkanten worden zo aantrekkelijker voor andere insecten, vlinders en bijen. Afvoering van maaisel verbetert de kwaliteit van het water, want voedingsstoffen uit het maaisel komen nu niet meer in het oppervlaktewater. Door maaisel tot slot lokaal te verwerken en op het land te gebruiken (kringlooplandbouw), verbetert ook de bodemstructuur en wordt het bodemleven gestimuleerd. Het afgevoerde maaisel komt als compost terecht bij een paar van de deelnemende boeren, die het daarna binnen hun bedrijf gebruiken of naar een bedrijf in de regio brengen.

Gefaseerd maaien
Bij gefaseerd maaien wordt niet de hele begroeiing gemaaid, maar blijft een deel ongemaaid. Het ongemaaide deel kan bij een latere maaibeurt nog gemaaid worden, terwijl dan een ander deel van de oppervlakte ongemaaid blijft. Zo kunnen meer planten tot bloei komen en is er meer voedsel voor insecten. Ook zijn er meer mogelijkheden om te overwinteren in bijvoorbeeld de overblijvende stengels die voor de winter niet afgemaaid worden. Op dit moment heeft de pilot aangepast maaibeheer al 33 kilometer aan slootkanten in Flevoland.

Provincie Flevoland: Samenwerking is belangrijk
Sandra Lenders van Provincie Flevoland benadrukt het belang van samenwerken om deze pilot te laten slagen. “De provincie is heel blij met het project. Het is mooi om te zien dat er zoveel enthousiasme is. Wij zien dit project dan ook graag onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water invulling geven aan de verbetering van bodem en waterkwaliteit en (agro)biodiversiteit in onze provincie.”

Meer informatie
De pilot is onderdeel van het Actieplan Bodem en Water en de provincie Flevoland maakte het financieel mogelijk. Actieplan Bodem en Water wil de pilot nog verder uitbreiden en hoopt binnen 2 jaar 50 deelnemers te tellen.
Wil je meer weten over het maaibeheer en de pilot? Kijk op de website van het Actieplan Bodem en Water.

Vorig artikel Potentie van bloemrijke bermen als nestelplek voor wilde bijen
Volgend artikel Terugblik Bijensymposium 2020

Zoeken