Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Potentie van bloemrijke bermen als nestelplek voor wilde bijen

Naast zorg voor voldoende voedsel (bloemen) draagt het creëren van voldoende geschikte nestlocaties bij aan het verbeteren van het leefgebied van de wilde bij. Het overgrote deel van de Nederlandse wilde bijensoorten maakt een ondergronds nest en heeft dus geen baat bij de bekende bijenhotels.

Nieuw onderzoek van Wageningen Environmental Research geeft meer inzicht in de factoren die bepalen in hoeverre bloemrijke grasstroken, zoals wegbermen, geschikt zijn als nestelplek.

Download hier het rapport: Nestelmogelijkheden voor solitaire bijen in bodems van bloemrijke bermen.

Vorig artikel Save the date: Bijensymposium op 17 september 2020
Volgend artikel Pilot Aangepast slootkantenbeheer voor meer biodiversiteit in Flevoland

Zoeken