Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Resultaten evaluatie Kennisimpuls Bestuivers, maart 2023

Hoe waarderen partners de informatie en producten van Kennisimpuls Bestuivers? We vroegen jou, als partner van de Nationale Bijenstrategie, om daarover een vragenlijst in te vullen. Ruim een kwart van de partners heeft dit gedaan. Waarvoor hartelijk bedankt. Uit het onderzoek kwamen waardevolle resultaten. We geven een korte samenvatting.

Onderzoeksprogramma bij de meeste mensen bekendTekening 3 personen die wat willen zeggen
Meer dan de helft van de deelnemers kent het onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers. En weet ook wat vanuit het programma wordt gedaan voor bestuivers. De waardering voor het programma is wisselend.

Zo waardeert de ene deelnemer juist de inhoud van het programma. Bijvoorbeeld de verbinding tussen de theorie en de praktijk. Of de bijdrage die de inhoud levert voor een beter leefklimaat voor bestuivers.

Terwijl een andere deelnemer een lagere score geeft op de inhoud. Redenen voor een lagere score zijn bijvoorbeeld:

  • te weinig aandacht voor de honingbij;
  • te veel aandacht voor bestrijdingsmiddelen.

Websites minder bekend en bezocht
Van de deelnemers die het programma kennen, kent ruim een derde de website Kennisimpuls Bestuivers. Maar deelnemers bezoeken deze site weinig. Net als het programma waarderen deelnemers ook de website verschillend. Zo vindt de een de website heel overzichtelijk en begrijpelijk. En lukt het een ander niet meer om (direct) op de website te komen.

De website Hulp voor bestuivers is ook een initiatief van Kennisimpuls Bestuivers. De site is sinds 2022 in de lucht. Deelnemers weten deze website nog niet zo goed te vinden. Ongeveer een kwart van de deelnemers kent deze site. Hierop staan verschillende online tools van het Onderzoekprogramma Kennisimpuls.

Wat vinden partners van de informatie op Kennisimpuls?
In de vragenlijst zijn een aantal vragen gesteld over de informatie van Kennisimpuls. Van interessant tot makkelijk te vinden. We noemen een paar uitkomsten.

  • Ongeveer twee derde vindt de informatie interessant en ook makkelijk te begrijpen.
  • Bijna de helft vindt dat Kennisimpuls nieuwe kennis en feiten biedt. Ruim een derde heeft hierover geen mening.
  • Volgens 29% van de deelnemers is de informatie niet makkelijk te vinden. Ze vindt Kennisimpuls niet zichtbaar en de website moeilijk te vinden.
  • Een kleine minderheid vindt de informatie niet interessant en actueel. Ook is het niet goed toepasbaar in de praktijk. En niet geschikt voor de achterban.

Meerderheid ziet toegevoegde waarde van Kennisimpuls
Meer dan de helft van de deelnemers vindt dat Kennisimpuls Bestuivers wat toevoegt aan de kennis over het behoud van (wilde) bestuivers. Ook vindt ze het een waardevolle bron van informatie. Een kwart van de deelnemers heeft hierover geen mening.

Een kleine minderheid vindt bijvoorbeeld dat de informatie bevooroordeeld is. En daardoor weinig waarde toevoegt.

Onderzoeksrapport meest gebruikte product
Veel deelnemers kennen de producten van het onderzoeksprogramma. Ongeveer 40% kent de onderzoeksrapporten, de Overzichtskaart bijeninitiatieven en de Routekaart Bijenlandschap.

Driekwart van deze deelnemers is bekend met 1 of meer producten. En de helft heeft 1 of meer producten gebruikt. Deelnemers gebruiken het onderzoeksrapport het meest.

Bijeninitiatief verbeterd door Onderzoeksprogramma
Bijna alle gebruikers van producten van Kennisimpuls geven aan dat ze hiermee hun bijeninitiatief konden verbeteren.

Ook deelname aan een praktijknetwerk, lezing, webinar of training hielp de meeste deelnemers om hun bijeninitiatief te verbeteren. Een kwart van de deelnemers nam hieraan deel.

Overige vragen
Aan het einde van de vragenlijst is de deelnemers gevraagd naar missende informatie en suggesties. Kennisimpuls Bestuivers neemt deze mee. Soms zijn reacties terug te leiden tot organisaties, daarom delen we deze hier niet.

Over Kennisimpuls Bestuivers
Kennisimpuls Bestuivers is een onderzoeksprogramma dat van start ging in 2017. Dit programma ontwikkelt en deelt kennis om (wilde) bestuivers in Nederland te behouden en te bevorderen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) financiert het onderzoeksprogramma. Met de resultaten wil het LNV het programma verder optimaliseren.

Wil je meer weten over de producten van onderzoekprogramma Kennisimpuls? Kijk dan op de website van Kennisimpuls bestuivers.

Vorig artikel Nieuw rapport Bestrijdingsmiddelen in tuinplanten voor de Tuinbranche
Volgend artikel Unie van Bosgroepen, nieuwe partner Nationale Bijenstrategie

Zoeken