Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Succesvolle kennismaking Bijenlandschappen

Ruim 20 bijenlandschappers ontmoetten elkaar op 24 mei voor de Kennismakingsbijeenkomst Bijenlandschappen. Een dag met goede gesprekken en nieuwe inspiratie. En een dag die ook een vervolg krijgt. Een kleine greep uit het programma. Hoe kom je aan geld om een bijenlandschap op te richten? Of wat zijn de succesfactoren voor een bijenlandschap? En nog veel meer.

De Nationale Bijenstrategie organiseerde deze bijeenkomst samen met het Groene Cirkel Bijenlandschap en Wageningen Environmental Research (namens de Kennisimpuls Bestuivers).

Doelen bijeenkomstBron: NBS - Overzicht zaal Kennismakingsbijeenkomst bijenlandschappen
Met de bijeenkomst wilden we bijenlandschappen bij elkaar brengen. Om kennis en ervaringen te delen. En dit ook te blijven doen als netwerk. Samen werken we zo aan het hoofddoel van de Nationale Bijenstrategie. We willen dat in 2030 bestuivers en bestuiving bevorderd en behouden zijn.

Routekaart bijenlandschap
Sabine van Rooij (Wageningen University & Research) vertelde over de Routekaart Bijenlandschap. Kennisimpuls Bestuivers volgde 4 beginnende bijenlandschappen. Ze gebruikte hun succesfactoren voor de Routekaart Bijenlandschap.

De routekaart is voor organisaties die zich willen inspannen voor een bij-vriendelijk landschap. De routekaart is een goed hulpmiddel voor beginnende en bestaande landschappen. Hierin staan de 4 verschillende fases van netwerkvorming:

 1. sociaal netwerk
 2. inspiratie en leren
 3. ecologisch netwerk
 4. kosten en meerwaarde

Elke fase geeft aan wat een bijenlandschap daarin kan betekenen voor wilde bijen en voor bewoners en bezoekers van een gebied. Op de website Hulp voor Bestuivers lees je meer over de routekaart.

Eerste exemplaar boekje Helpdesk Bijenlandschap
We mochten als eerste het nieuwe boekje 'Helpdesk' Bijenlandschap bekijken. Fabrice Ottburg, een van de redacteuren, vertelde meer over het boekje. Het geeft een kijkje in de verschillende adviezen die zijn uitgebracht door Helpdesk Groene Cirkels Zuid-Holland. En later ook door de landelijke Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers.

Annette Piepers en Hanny Korthof, van het Groene Cirkel Bijenlandschap kregen het eerste exemplaar. Je kunt dit boekje downloaden op de website Hulp voor Bestuivers .

Aan de slag met kansenkaarten
Annemieke Doomen van Bijenlandschap West Brabant vertelde ons over de kansenkaart voor hun regio. Deze maakte ze samen met Wageningen Environmental Research en Brabants landschap. Onder andere natuurbeheerders en gemeenten gaven voor de kaart informatie over natuur en groen in de regio.

Op een kansenkaart kun je zien wat de belangrijkste kenmerken zijn van de natuur en de leefomgeving. En ook welke kenmerken de meeste kansen bieden voor bestuivers. Deze kenmerken samen heten ook wel habitatnetwerken. De kansenkaart is een goed hulpmiddel om heel gericht maatregelen en projecten te bedenken voor een plek. Daarnaast helpt de kaart om de volgorde daarvan te bepalen. Op de website van Bijenlandschap West Brabant lees je meer over hun kansenkaart.

Laag en hoog hangend fruitFotograaf Fabrice Ottburg - Deelnemers bespreken hoog- en laaghangend fruit, Kennismakingsbijeenkomst bijenlandschappen
Samen dachten we na over acties voor bestuivers die weinig moeite vragen en acties waarvoor meer nodig is. En de invloed daarvan op bestuivers. Het hoog- en laaghangend fruit. We geven een aantal voorbeelden van maatregelen die werden opgeschreven. Van moeilijk tot makkelijk uit te voeren: 

 • Werken aan bij-vriendelijke landbouw.
 • Aanplanten van heggen/hagen als verbindende elementen.
 • Monitoren.
 • Houden van voorlichtingscampagnes voor burgers.
 • Uitvoeren van ecologisch berm- en dijkbeheer en daarvoor samenwerken met het netwerk voor bermbeheerders.
 • Inzaaien van werkstroken met bijvoorbeeld klaver.
 • Houden van kleine voorlichtingsacties.

Financiering van een bijenlandschap
Annette Piepers van het Groene Cirkel Bijenlandschap Zuid-Holland vertelt hoe ze financieel het bijenlandschap konden starten. Dit lukte met hulp van:

 • subsidie van de Provincie Zuid-Holland
 • geld van Fonds 1818. Dit fonds geeft geld aan en steunt organisaties en buurtbewoners die zich inzetten voor een betere maatschappij.
 • Rijkswaterstaat (inzet bij de provincie Zuid-Holland).

Annette vertelt ook hoe het nu gaat met de financiering. En ze deelt een aantal tips. Bijvoorbeeld: zorg voor partners die financieel of op een andere manier bijdragen. Op de website Bijenlandschap vind je meer informatie over het Groene Cirkel Bijenlandschap.

Projecten van de Fruitmotor
Adrieke van Herk, projectleider van De Fruitmotor, vertelde de deelnemers over de projecten van deze ketencoöperatie.

Een ervan is Gonzend Rivierenland. De Fruitmotor zet hiermee in op een mooiere en meer biodiverse regio.Fotograaf Fabrice Ottburg - Tafel met materialen, Kennismakingsbijeenkomst bijenlandschappen

Voor dit project gebruikt De Fruitmotor 2 methodes om de doelgroep te bereiken:

 1. Een landschapssplan.De Fruitmotor stelde hiervoor met haar partners een manifest op. Hierin staat de landschaps-en biodiversiteitsvisie voor Rivierenland. In juni zetten belangrijke landschapspartners uit Rivierenland hun handtekening onder dit manifest. Ook inwoners met hart voor biodiversiteit en een mooi landschap mogen het manifest ondertekenen.
 2. Draagvlak en beweging. Een onderdeel hiervan zijn 3 pilots met maatregelen op locatie. Adrieke noemt de pilot 'bloemrijken'. Met deze pilot wil De Fruitmotor ervoor zorgen dat er meer bloemrijke gebieden in dorpskernen komen. De ketencoöperatie wil zich hiervoor samen met de inwoners inspannen

Aanvulling redactie: Na de kennismakingsbijeenkomst tekenden op 23 juni de eerste partijen uit Rivierenland het manifest. Dit zijn:

 • bedrijven
 • gemeenten
 • inwoners
 • stichtingen

De ondertekening gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst voor een mooi, biodivers en klimaatadaptief rivierengebied. Vanaf nu mag iedereen een handtekening onder het manifest zetten. Vind je natuur, biodiversiteit en klimaat belangrijk? Laat dit zien en teken online mee voor een ‘gonzend’ Rivierenland. Je vindt het Manifest op de website Gonzend Rivierenland. Op de website van De Fruitmotor vind je ook informatie over het project Gonzend Rivierenland.

Samen wandelden we langs een mooie zichtlocatie voor het Kuilenburgerpolderproject: de Honddijker Theetuin. Ada Wille is de drijvende kracht achter de theetuin en daarnaast landschapsarchitect en ambassadeur voor biodiversiteit. Zij leidde ons rond en inspireerde ons met haar inzet voor de natuur en biodiversiteit.

Presentaties
Heb je interesse in een van de presentaties? Neem dan contact op met de Nationale Bijenstrategie.


Bron: NBS - Wandeling zichtlocatie Kuilenburgerpolderproject, Kennismakingsbijeenkomst bijenlandschappen

Vorig artikel Tuintips van Natuurmonumenten voor bijen en vlinders
Volgend artikel Europese Commissie bepaalt nog geen streefcijfer voor bescherming van hommels en solitaire bijen

Zoeken