Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Europese Commissie bepaalt nog geen streefcijfer voor bescherming van hommels en solitaire bijen

Nederland blijft bij haar standpunt. De maximale sterfte van hommels en solitaire bijen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is 7%. Daarmee wijkt het af van het voorstel van de Europese Commissie. Deze stelde voor om voorlopig geen streefcijfer te bepalen voor de bescherming van hommels en solitaire bijen. De EC heeft daarvoor nog niet genoeg informatie.Bron: Pixabay - Aardhommel op rode bloem

In juni 2021 spraken EU-ministers af dat een honingbijenkolonie maximaal 10% mag krimpen door gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Nu komt de Europese Commissie (EC) ook met een voorstel voor de bescherming van hommels en solitaire bijen.

Voorstel EC: geen streefcijfer
Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) informeerde de Tweede Kamer hierover op 16 mei 2022. Dit deed hij via de Kamerbrief Voorstel over de beschermdoelen voor hommels en solitaire bijen.

Hierin staat dat de EC nog geen streefcijfer kan bepalen voor de bescherming van hommels en solitaire bijen. Ze heeft nog niet genoeg informatie over de invloed van GBM op deze bijen. Daarom denkt ze aan veldstudies met hommels en solitaire bijen. Deze moeten laten zien of bestuivers sterven door het gebruik van GBM.

Nederland houdt vast aan streefcijfer: maximaal 7% sterfte
Nederland blijft bij haar standpunt, zo staat in de Kamerbrief. De maximale sterfte van hommels en solitaire bijen door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is 7%. Het wijkt hiermee af van het voorstel van de EC.

De minister vroeg advies over het voorstel van de EC aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Het Ctgb beoordeelt of GBM en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu.

Het College adviseerde net als de EC om geen streefcijfer voor hommels en solitaire bijen te bepalen. Geen streefcijfer betekent niet dat er geen bescherming is. Het uitgangspunt blijft dat GBM geen negatieve effecten mogen hebben op de bijenkolonies. Het Ctgb dringt wel aan op goede richtlijnen voor veldstudies.

Vervolg
De minister vertelt daarnaast hoe het verder gaat na het voorstel van de EC. Zijn meer lidstaten het eens met het voorstel? Dan werkt de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) het bijenrichtsnoer verder uit. Dit is de Europese wetgeving voor de toelating van nieuwe GBM. Hierin staat hoe effecten van GBM op bijen worden getoetst.

Na een publieke consultatie met feedback van burgers en bedrijven krijgen de lidstaten het bijenrichtsnoer opnieuw te zien.


Lees ons eerdere artikel: EU-ministers van Landbouw spreken één streefcijfer af voor de bescherming van honingbijen.

Vorig artikel Succesvolle kennismaking Bijenlandschappen
Volgend artikel Theory of Change voor bestuivers gaat over de grens

Zoeken