Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Veel nieuwe bijensoorten gezien door samenwerking met De Bijenkorf

In juni 2021 schreven we al over de samenwerking tussen warenhuis de Bijenkorf, het Buitenfonds en NBS-partner Staatsbosbeheer. En nu al is deze succesvol. Samen zetten ze zich in om de leefomstandigheden van de wilde bij te verbeteren. Zo maakten boswachters samen met medewerkers van de Bijenkorf onder andere meer nestgelegenheid op 8 locaties. In een eerste meting kwamen veel nieuwe soorten voorbij, die kwamen eerst niet voor op de locaties.Bron: Fotograaf Twan Teunissen - Roodsprietwespbij

Naast de inzet van haar medewerkers draagt de Bijenkorf ook financieel bij via het Buitenfonds.

Veelbelovende resultaten
De echte resultaten van alle maatregelen zijn pas na het vliegseizoen te meten. Toch zijn de eerste resultaten veelbelovend. Onder de nieuwe soorten op de locaties waren ook wilde bijen uit de Rode Lijst Bijen zoals de:

  • steilrandgroefbij
  • roodsprietwespbij
  • groepjesgroefbij
  • bruinsprietwespbij
  • rode koekoekshommel

De Rode Lijst Bijen is een lijst met soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Elke 2 jaar laat Staatsbosbeheer onderzoeken welke en hoeveel wilde bijen op de 8 locaties voorkomen. Zo volgt ze de ontwikkelingen op elke locatie.

Hieronder lees je een korte samenvatting van het onderzoek op een aantal locaties. De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geeft de aantallen die op de locaties voorkwamen. Daarnaast lees je de aantallen die nu gemeten zijn.

Eindhoven – omgeving De Plaetse
De (NDFF) telde hier eerder 33 soorten wilde bijen. Nu is dit gestegen naar 75 soorten, hieronder een aantal soorten van de Rode Lijst.

Utrecht – omgeving Ruigenhoek en Gagelbos
21 soorten wilde bijen kwamen voor in omgeving Ruigenhoek en Gagelbos, meldde NDFF. Nu is dit gegroeid tot 55. Ook hier vond men kwetsbare soorten van de Rode Lijst Bijen.

Den Haag – Hollandse Duinen (3 locaties)
NDFF meldde 14 soorten op 3 locaties in Hollandse Duinen. Boswachter Casper Zuyderduyn telde er nu 31. Ook zag hij soorten van de Rode Lijst Bijen.

Amsterdam – Houtrak
In de Houtrak kwamen volgens NDFF 5 soorten wilde bijen voor. Maar dit zijn er nu al 35. 2 boswachters werkten mee aan de telling: Erik van der Spek en Ben Brugge.

Onverwacht was de bedreigde kustbehangersbij te zien. Maar ook de ernstig bedreigde grote kegelbij. Bijzonder was ook de vondst van de groepjesgroefbij. Van deze soort is bekend dat deze lang geleden voorkwam op één plek langs de zuidgrens.

Dit artikel verscheen eerder op de website van Staatsbosbeheer.

Vorig artikel Eerste bijenburcht in Utrecht
Volgend artikel Uitnodiging: welke informatie heb je nodig voor jouw bijeninitiatief?

Zoeken