Hommelnabootsers

Pas op, ik prik!

Hommels steken, dat weet iedereen. Als insectenetende vogel pas je dus wel op dat je geen hommel in je snavel stopt. Sommige zweefvliegen maken hier heel handig gebruik van door op hommels te lijken. Zo voorkomen ze dat ze worden opgegeten. Vooral bij vliegende zweefvliegen is het heel lastig om het verschil te zien. Bij zittende dieren valt op dat de antennen van hommels altijd lang zijn, bij hommelnabootsende zweefvliegen zijn deze altijd kort.

In Nederland komen hommelnabootsers in diverse genera voor. Hiernaast zijn enkele woudzwevers en de grote narcisvlieg afgebeeld. Hommelnabootsers komen onder andere ook voor onder de reuzen, de gitjes en de bijvliegen.

Deze hommelmallota Mallota fuciformis doet denken aan een weidehommel. Deze mooie zweefvlieg komt na tientallenjaren afwezigheid inmiddels weer in Nederland voor. Foto John Smit.

Dit is één van de diverse kleurvormen van de grote narcisvlieg Merodon equestris. De larven van deze soort leven in bloembollen. Foto Menno Reemer.

Deze pluimwoudzwever Criorhina floccosa heeft de kleuren van een akkerhommel. Dat het geen hommel is, is echter te zien aan de korte antennen op de kop. Foto Menno Reemer.

De hommelwoudzwever Criorhina ranunculi lijkt op een steenhommel. Langs de oostgrens en met name in Zuid-Limburg komt deze soort voor in goed ontwikkelde loofbossen, elders in het land ontbreekt hij. Foto Roy Kleukers.