Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Nieuwe producten onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers

Arjen de Groot geeft een korte update over de nieuwe producten van Kennisimpuls Bestuivers. Arjen is senior researcher bij Wageningen Environmental Research (WENR) en coördineert het onderzoeksprogramma Kennisimpuls Bestuivers. Dit programma ontwikkelt en deelt kennis voor het behoud en de bevordering van(wilde) bestuivers in Nederland. Het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) draagt hier financieel aan bij. Wageningen University & Research (WUR), Naturalis Biodiversiy Center en EIS Kenniscentrum Insecten voeren het programma uit.

Portaal Hulp voor Bestuivers
Vanaf nu zijn een aantal verschillende online tools die door de Kennisimpuls zijn ontwikkeld gemakkelijk via één pagina vindbaar op het portaal Hulp voor Bestuivers. Op het portaal zijn momenteel 7 tools te vinden, waaronder de:

Dus sla deze link op in de browser van je mobiel of laptop!

Overigens zijn alle 4 bovengenoemde tools afgelopen najaar geüpdatet en uitgebreid. Dus neem zeker nog eens een kijkje. Voor een compleet overzicht van alle producten van de Kennisimpuls tot nu toe, zie de projectwebsite kennisimpulsbestuivers.nl.

Bron: Website Hulp voor bestuivers- header

Routekaart Bijenlandschap
Vanaf 2018 hebben we 4 beginnende regionale netwerken die zich voor wilde bijen inzetten (“Bijenlandschappen”) gevolgd. Uit hun ontwikkeling en de gemeten impact op wilde bijen in hun gebied hebben we succesfactoren kunnen destilleren. Deze succesfactoren zijn nu overzichtelijk gepresenteerd in de “Routekaart Bijenlandschap".

De routekaart is bedoeld voor organisaties die zich willen inzetten voor een bij-vriendelijk landschap. Zo kan een beginnend Bijenlandschap efficiënter het sociale netwerk opbouwen en wilde bestuivers in het landschap effectiever bevorderen. Voor bestaande netwerken is de routekaart een hulpmiddel om hun effectiviteit te toetsen en te verbeteren. In de routekaart worden verschillende fases van netwerkvorming onderscheiden en ook de verschillende soorten ‘opbrengsten’ die een Bijenlandschap kan opleveren, zowel voor wilde bijen als voor bewoners en bezoekers van een gebied.

Bij de routekaart is een handleiding uitgebracht die meer informatie geeft over de daarin benoemde succesfactoren. Daarnaast is de routekaart ook verschenen in de vorm van een kaartenset, met op elke kaart een succesfactor met uitleg. Met deze kaartenset kan een bijenlandschap interactief met de routekaart aan de slag. De kaarten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als hulpmiddel voor reflectie en bij het bepalen van een strategie voor vervolgactiviteiten.

Daarnaast zijn er ook een viertal brochures verschenen voor organisaties en actoren die voor wilde bijen een groot verschil kunnen maken:

  1. overheden
  2. bedrijven
  3. agrariërs
  4. burgers

De brochure geeft aan wat zij kunnen doen voor wilde bestuivers, waarom dat voor hen interessant kan zijn, en vooral ook: dat er in samenwerking met andere (type) organisaties veel meer impact bereikt kan worden.

Alle genoemde producten kunnen gratis worden gedownload, of in gedrukte vorm worden opgevraagd bij Sabine van Rooij.

Bron: Website Hulp voor Bestuivers - Voorbeeld gevouwen routekaart BijenlandschapBron: Website Hulp voor bestuivers - Kaartenset routekaart Bijenlandschap

Ecoprofielen voor het kiezen van maatregelen op landschapsschaal
In Nederland komen honderden soorten wilde bijen en zweefvliegen voor, met allemaal hun eigen wensen. Om op regionaal niveau zoveel mogelijk soorten te helpen, loont het dus niet overal dezelfde bloemenstrook aan te leggen, maar zo goed mogelijk te variëren in maatregelen. Maar bij de planning daarvan is het ondoenlijk om met al die soorten afzonderlijk rekening te houden. Om die reden hebben we de afgelopen jaren in de Kennisimpuls hard gewerkt aan een systeem waarbij we een aantal groepen bestuivers onderscheiden die enigszins vergelijkbare eisen stellen aan hun leefgebied. Dit maakt het mogelijk om per groep een maatregelenpakket te maken, en zo in totaal zoveel mogelijk bestuivers te bevorderen.

Zulke zogenaamde ‘ecoprofielen’ bestonden al voor Groene Cirkel Bijenlandschap, maar dezelfde benadering is nu beschikbaar voor heel Nederland en staat beschreven in ons nieuwe rapport “Ecoprofielen voor wilde bijen en zweefvliegen”. In dit rapport geven we een overzicht van de profielen die we onderscheiden en presenteren we per profiel gerichte bouwstenen om deze groep soorten te helpen. In het laatste hoofdstuk leggen we met voorbeelden uit hoe deze benadering praktisch is toe te passen in een bijenlandschap.

Bron: Website eDepot WUR - Kruistabel relevante ecoprofielen in fysisch-geografische regio's in Nederland

 

Vorig artikel Nationale Bijentelling 23 en 24 april: ben jij er bij?
Volgend artikel 22 april is het Nationale Zaaidag: kom in actie voor meer voedsel voor bestuivers

Zoeken