Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Stichting Bee Foundation signaleert hoge sterfte onder honingbijen

Stichting Bee Foundation, partner van de NBS, geeft aan dat er een hoge sterfte onder honingbijenvolken is in Nederland. In maart hield de stichting een enquête onder houders van honingbijen. Daaraan namen 250 imkers deel. Uit de resultaten blijkt dat meer dan 30% van de bijenvolken de winter van 2022-2023 niet overleefde. Vooral bijenvolken die op eigen honing leefden, hebben een hogere sterfte. Bee Foundation stelt vast dat de meest natuurlijk gehouden bijen het meest getroffen zijn. De enorme sterfte laat zien dat de bijen niet meer vitaal zijn.

Analyse sterftecijfers honingbijenHoningbijenvolk
De cijfers uit de enquête laten zien onder welke bijenvolken en waar de meeste sterfte voorkomt:

 • De sterfte van honingbijenvolken ligt boven de 30%
 • Van oost naar west meer sterfte:
  • Gelderland 22%
  • Utrecht 39%
  • Zuid-Holland 44%
 • Sterfte afhankelijk van wintervoer:
  • Volken die overwinteren op eigen honing hebben een hogere sterfte dan volken met ander wintervoer, 50%
  • De sterfte onder volken die alleen op suiker overwinteren is 22%
  • De sterfte onder volken die overwinteren op suiker én honing is 33%
 • Volken behandeld tegen varroa (website Wageningen University & Research) hebben 30% sterfte. En onbehandeld is de sterfte 9% hoger
 • Allergaartje en de zwarte bij hebben 10% meer sterfte dan andere rassen

Verder onderzoek
Omdat de meeste sterfte voorkomt onder natuurlijk gehouden bijen, laat Bee Foundation honingmonsters van deze bijen analyseren. Het is aannemelijk dat bijen die overwinteren op eigen honing gezonder zijn. Met het onderzoek hoopt Bee Foundation erachter te komen wat er aan de hand is.

Meer weten?

Bekijk de resultaten van de enquête van Bee Foundation (pdf 271 kB).

Lees ook ons interview met Sonne Coppijn van Bee Foundation, ambassadeur voor de Nationale Bijenstrategie.


Voor dit nieuwsbericht gebruikten we informatie van de website van Bee Foundation en uit hun nieuwsbrief van 22 april 2023.

Vorig artikel Doe mee aan het Fruitige Bijtjes Onderzoek!
Volgend artikel Nederland ondersteunt herziene Europese Bestuivers Initiatief

Zoeken