Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Waardevol veldonderzoek naar unieke bijensoorten op Texel

Texel blijkt een toevluchtsoord te zijn voor 4, zelfs 5 bedreigde bijensoorten. De Provincie Noord- Holland wil graag maatregelen nemen voor behoud en herstel van deze soorten op het Waddeneiland. NBS-partner EIS Kenniscentrum Insecten (EIS) deed 2 jaar veldonderzoek naar de verspreiding van deze soorten. En naar de eisen die zij aan hun omgeving stellen. Het zorgde voor waardevolle informatie die kan helpen bij bescherming van de populaties.Fotograaf Menno Reemer - Gewone langhoornbij (mannetje) op rode klaver

Bijzondere bijenpopulaties
De onderzochte bedreigde bijensoorten zijn de:
- gewone langhoornbij
- Texelse zandbij
- ijszijdebij
- moshommel

De vijfde soort, de waddenviltbij, werd onverwacht aan het begin van het onderzoek gevonden. Dit was een bijzondere ontdekking. Deze soort werd 30 jaar geleden voor het laatst gezien in Nederland.

Verspreiding en eisen omgeving
EIS bracht de Texelse verspreiding van de soorten in kaart. Welke eisen stellen ze aan hun omgeving? Waar nestelen ze? En van welke bloemen verzamelen ze stuifmeel? Het Kenniscentrum gebruikte deze resultaten om in te schatten hoe de bijenpopulaties op Texel in hun voortbestaan worden bedreigd.

Beheeradvies voor een betere bescherming
EIS stelde voor de provincie een rapportage op met daarin hun bevindingen en maatregelen om de bijen beter te kunnen beschermen. De provincie Noord-Holland kan met deze rapportage een beheeradvies opstellen om de bedreigde bijensoorten beter te beschermen.

Meer weten?
Lees meer over de resultaten uit het onderzoek en download het rapport Vier Bedreigde Bijensoorten op Texel: verspreiding, ecologie en bescherming (pdf 13.7 MB).

Het originele nieuwsbericht vind je op de website van Nature Today.

Vorig artikel 22 april is het Nationale Zaaidag: help jij bestuivers aan meer voedsel?
Volgend artikel Doe mee met de Nationale Bijentelling op 15 en 16 april 2023!

Zoeken