Nieuwsartikelen

NATIONALE BIJENSTRATEGIE: ALLE NIEUWSARTIKELEN

Subsidie Versneld natuurherstel 2022

Ben je terreinbeheerder van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied? Dan kun je de subsidie Versneld natuurherstel 2022 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan nog tot 11 april 2022, voor 17:00 uur. Je krijgt subsidie voor maatregelen die de kwaliteit van stikstofgevoelige leefomgevingen verbeteren of die de leefomgevingen van soorten verbeteren. Ook krijg je subsidie als je landbouwgrond koopt om deze gebieden uit te breiden of te verbeteren.
Bron: Foto Gerhard van Roon - Natuur langs Nederlandse grote wateren
Teveel stikstof is schadelijk voor de natuur. In Natura 2000-gebieden zijn daarom maatregelen nodig om de natuur te herstellen. Bijvoorbeeld om dieren en planten die daar leven te beschermen. En dus ook bestuivers. Bestuivers zijn afhankelijk van bepaalde planten. Als deze er niet meer zijn, verdwijnt ook de bij. En dat heeft gevolgen voor bestuiving en dus voor de voedselproductie.

Lees meer over de subsidie of vraag deze aan op de website van RVO.

 

Vorig artikel Kijk ook eens in onze agenda
Volgend artikel Nieuwe aanpak voor het behoud van Europa’s wilde bestuivers

Zoeken